Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ανοιχτή η διαβούλευση για τις γεωγραφικές ενδείξεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση καλώντας πολίτες και οργανισμούς καθώς και εθνικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές να συμβάλουν στην αξιολόγηση του τρόπου ενίσχυσης του συστήματος γεωγραφικών ενδείξεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει σχεδόν 3.400 ονομασίες συγκεκριμένων προϊόντων - γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, κρασιά προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, αλκοολούχων ποτών και αρωματισμένων οίνων προϊόντων - σε ένα από τα ποιοτικά συστήματα της ΕΕ: Γεωγραφική ένδειξη (ΓΕ), Προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ ), Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) και Εγγυημένη Παραδοσιακή Ειδικότητα (TSG).

Ο στόχος της διαβούλευσης είναι να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με τις μείζονες προκλήσεις που εντοπίστηκαν και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στην προγραμματισμένη αναθεώρηση, καθώς και τις υποκείμενες αιτίες τους, το σύνολο των επιλογών πολιτικής που μπορούν να εξεταστούν για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και των επιπτώσεων που απορρέουν από αυτές διαφορετικές επιλογές.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας της Eυρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αφιερωμένη στη διαβούλευση. Η προθεσμία για συνεισφορές είναι η 9η Απριλίου 2021 .