Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Σχέδιο Ανάκαμψης: προτεραιότητα στις επενδύσεις για το κλίμα

Το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ για τον COVID-19 στοχεύει να θέσει τα θεμέλια για μια κλιματικά ουδέτερη και βιώσιμη Ευρώπη.

Η αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης του Covid-19 και των οικονομικών της επιπτώσεων παραμένει άμεση προτεραιότητα.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα σχέδιο οικονομικής τόνωσης 750 δισ. ευρώ μαζί με μια αναθεωρημένη πρόταση για τον προϋπολογισμό της ΕΕ 2021-2027 ακολουθεί τις εκκλήσεις του ΕΚ για ένα μαζικό πακέτο μέτρων ανάκαμψης και ανασυγκρότησης με την Πράσινη Συμφωνία στον πυρήνα της, για την τόνωση της οικονομίας και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Η πρόταση "Επόμενη γενιά της ΕΕ" στοχεύει να επανεκκινήσει την ευρωπαϊκή οικονομία, επιβραδύνοντας τον αντίκτυπο της πανδημίας και ανοίγοντας το δρόμο για ένα βιώσιμο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να χρησιμοποιηθεί το 25% του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2021-2027 για τη δράση για το κλίμα.

Σε συμβιβασμό που επιτεύχθη τον Νοέμβριο του 2020 σχετικά με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό και το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ, η διαπραγματευτική ομάδα του ΕΚ και η προεδρία του Συμβουλίου συμφώνησαν ότι τουλάχιστον το 30% των δαπανών θα στηρίξει τους κλιματικούς στόχους. Παράλληλα, το 7,5% των ετήσιων δαπανών θα αφιερωθεί σε στόχους βιοποικιλότητας από το 2024 και 10% έως το 2026.

Μάθετε περισσότερα για την πρόοδο της ΕΕ προς τους στόχους της για την κλιματική αλλαγή.

Νομικά δεσμευτικός ο στόχος της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050

Στις 28 Νοεμβρίου 2019, το ΕΚ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα και ζήτησε όλη η σχετική νομοθεσία της ΕΕ να είναι σύμφωνη με τον στόχο της διατήρησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από 1,5 °C.

Τον Δεκέμβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Πράσινη Συμφωνία και στις 20 Μαρτίου 2020, μια πρόταση νόμου που θα μετατρέψει τις πολιτικές υποσχέσεις περί επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ έως το 2050 σε νομικά δεσμευτική υποχρέωση, εφόσον εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε τη θέσπιση πιο φιλόδοξων στόχων μείωσης των εκπομπών σε σχέση με τους στόχους που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι η ΕΕ μπορεί να τους επιτύχει.

Τον Οκτώβριο του 2020, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη διαπραγματευτική του εντολή σχετικά με την ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, υποστηρίζοντας το στόχο της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και έναν στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 60% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 - πιο φιλόδοξο από την πρόταση της Επιτροπής για 55% και από τον τρέχοντα ενδιάμεσο στόχο του 40%.

Ο νόμος για το κλίμα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών πριν τεθεί σε ισχύ. Το ΕΚ επιθυμεί η ΕΕ να υιοθετήσει αυτούς τους στόχους πολύ πριν από τη διάσκεψη COP26 του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, η οποία έχει αναβληθεί έως το Νοέμβριο του 2021, λόγω της πανδημίας.

Ανακαλύψτε τι μέτρα έχει λάβει η ΕΕ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 

Υπόβαθρο 

Η Πράσινη Συμφωνία, που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019, στοχεύει να καταστήσει την οικονομία της ΕΕ βιώσιμη. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων από το κλίμα, τη γεωργία και την κινητικότητα έως την προστασία της βιοποικιλότητας και τη μηδενική ρύπανση. Μεταξύ των συγκεκριμένων προτάσεων που έχει ήδη υποβάλει η Επιτροπή είναι: