Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 07 Δεκεμβρίου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Παρατηρητήριο εδάφους από την ΕΕ

Παρακολουθεί τις τάσεις της υγείας του εδάφους στην Ευρώπη.

 

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης αποστολής της ΕΕ για τον Ορίζοντα στον τομέα της υγείας και της διατροφής του εδάφους - με τίτλο «Η φροντίδα του εδάφους είναι η φροντίδα της ζωής» - ο φιλόδοξος στόχος εξετάζει «να διασφαλιστεί ότι το 75% των εδαφών θα είναι υγιή έως το 2030 και θα είναι σε θέση να παρέχουν βασικές υπηρεσίες οικοσυστήματος».

Ευθυγραμμίζεται επίσης με τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για μηδενική ρύπανση στον αέρα, το νερό και το έδαφος. Για να εξασφαλίσει καθαρό αέρα, νερό και έδαφος, υγιή οικοσυστήματα και ένα υγιές περιβάλλον διαβίωσης για τους Ευρωπαίους, η ΕΕ πρέπει να αποτρέψει καλύτερα, να διορθώσει, να παρακολουθήσει και να υποβάλει έκθεση για τη ρύπανση.

Το Παρατηρητήριο Εδάφους της ΕΕ, θα παράσχει τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου προς τους στόχους της ευρωπαϊκής υγείας του εδάφους, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης του και την αναστολή της υποβάθμισης του.

Η Μαρία Γκάμπριελ, Επίτροπος για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία, σχολίασε: "Η έρευνα θα είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση των ελλείψεων της γνώσης και την παροχή λύσεων στην πρόκληση για την υγεία του εδάφους μπροστά μας. Το νέο παρατηρητήριο εδάφους της ΕΕ θα επεκτείνει περαιτέρω τα υπάρχοντα δεδομένα του εδάφους και τις προσπάθειες παρακολούθησης. Είναι ένα πρώτο πρακτικό βήμα προς την υλοποίηση της προτεινόμενης αποστολής στον τομέα της υγείας και της διατροφής του εδάφους".

Ο Janusz Wojciechowski , Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, μιλώντας στην εκδήλωση έναρξης, δήλωσε: "Χαιρετίζω την έναρξη του παρατηρητηρίου εδάφους της ΕΕ, ένα σημαντικό βήμα για τη διάθεση πληροφοριών και δεδομένων για τα εδάφη σε όλους. Η υγεία του εδάφους γίνεται όλο και περισσότερο στο προσκήνιο, τονίζοντας τη σημασία της για την ασφάλεια των τροφίμων, το καθαρό νερό, τη βιοποικιλότητα και για την καλύτερη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η έρευνα και η καινοτομία θα είναι ζωτικής σημασίας για την εξεύρεση λύσεων που μπορούν να δοκιμαστούν, να αναπαραχθούν και να χρησιμοποιηθούν επιτόπου. Εδώ, η προτεινόμενη αποστολή της ΕΕ για την υγεία του εδάφους και τα τρόφιμα, σε συνδυασμό με την κοινή γεωργική πολιτική, θα είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης της γης και του εδάφους που προσφέρει ευρύτερα οφέλη για την κοινωνία".

Το Παρατηρητήριο θα λειτουργεί από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής (ΚΚΕρ), το οποίο έχει ένα μακροχρόνιο αρχείο για την παροχή σχετικών με την πολιτική δεδομένων και πληροφοριών εδάφους, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.