Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 08 Δεκεμβρίου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Διευκρίνιση από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΦΚΑ για την Εξισωτική

Ενημέρωση για το μέτρο 13 σχετικά με την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων).

Με την 1η κατάταξη του Μ13 έτους 2020 και τους μη εγκεκριμένους παραγωγούς με κωδικό ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ (5) : «Ο ΑΙΤΩΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞH», σύμφωνα με διευκρινήσεις που δόθηκαν από τον ΕΦΚΑ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και κατόπιν νεότερης επεξεργασίας του αρχείου το οποίο έχει σταλεί από τον εν λόγω φορέα, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις παραγωγών που αφορούν συνταξιούχους λόγω θανάτου συζύγου ή γονέα και οι οποίοι θα εξαιρεθούν από τον κωδικό απόρριψης (5) κατά τη 2η κατάταξη.

Κατόπιν των ανωτέρω επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται υποβολή ενδικοφανών προσφυγών από τους αιτούντες που εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση.