Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Φωτοβολταϊκά: πληρωμές τιμολογίων έως 65.000 ευρώ

Ξεκίνησε η εξόφληση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές για την παραγωγή Αυγούστου 2020, που εφαρμόζουν το σύστημα της αυτοτιμολόγησης.

Ειδικότερα, ο ΔΑΠΕΕΠ έχει προχωρήσει με διαδοχικές εντολές σε πληρωμές περίπου 8000 τιμολογίων έως του ποσού των 65.000,00 ευρώ περίπου. Οι πληρωμές αυτές αντιπροσωπεύουν το 90% των παραγωγών της αυτοτιμολόγησης για το μήνα Αύγουστο 2020.

Υπογραμμίζεται ότι οι παραγωγοί μπορούν πλέον εύκολα και άμεσα να υπαχθούν στη διαδικασία της αυτοτιμολόγησης, μέσω του νέου ιστότοπου του ΔΑΠΕΕΠ. Σχετικές πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη παρέχει το Τμήμα Φωτοβολταϊκών της Ένωσης Αγρινίου, στα κεντρικά γραφεία του συνεταιρισμού, στην Παπαϊωάνου 23 στο Αγρίνιο.

Ήδη μεγάλος αριθμός παραγωγών αξιοποιώντας την απλοποιημένη διαδικασία γράφτηκε στην υπηρεσία, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των τιμολογίων που εξοφλήθηκε νωρίτερα.