Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Προστασία των καταναλωτών από μη ασφαλή προϊόντα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί μεγαλύτερες προσπάθειες για την απομάκρυνση των μη ασφαλών προϊόντων από την αγορά της ΕΕ και την προσαρμογή των κανόνων ασφάλειας των προϊόντων στην ψηφιακή εποχή.

Το ψήφισμα για την ασφάλεια των προϊόντων στην ενιαία αγορά εγκρίθηκε με 688 υπέρ (οκτώ κατά και μία αποχή).

 

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν εντός της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας των προϊόντων - είτε κατασκευάζονται εντός είτε εκτός της ΕΕ - προκειμένου να διασφαλιστεί δικαιότερος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών, να διασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα και να παρέχονται αξιόπιστες πληροφορίες για τα προϊόντα στους καταναλωτές. Προτρέπουν τις διαδικτυακές πλατφόρμες και τις αγορές να λάβουν προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση παραπλανητικών πρακτικών.

Χρειάζεται καλύτερη εποπτεία της αγοράς

Οι ευρωβουλευτές επιμένουν ότι εάν δεν τηρούνται οι κανόνες της ΕΕ, τα προϊόντα που ενέχουν κίνδυνο για την ασφάλεια, περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες ή έχουν μη ασφαλές λογισμικό πρέπει να ανακληθούν αποτελεσματικά από την αγορά της ΕΕ και ότι το σύστημα εποπτείας της αγοράς πρέπει να βελτιωθεί. Τονίζουν επίσης ότι είναι βασικό να προσαρμοστούν οι κανόνες ασφάλειας των προϊόντων στην ψηφιακή μετάβαση. Οι αναδυόμενες τεχνολογίες πρέπει να είναι ασφαλείς. Για να διασφαλιστεί αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν αποτελεσματικοί έλεγχοι για τη δοκιμή προϊόντων υψηλού κινδύνου που χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη, λένε.

Το ψήφισμα αναφέρεται επίσης στα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, υπογραμμίζοντας ότι είναι υψίστης σημασίας τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ιδίως ιατρικός και προστατευτικός εξοπλισμός, να είναι ασφαλή.

«Οι υφιστάμενοι κανόνες ασφάλειας των προϊόντων πρέπει να καταστούν κατάλληλοι για την ψηφιακή εποχή, καθώς προϊόντα με αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη που ενσωματώνονται σε αυτά αμφισβητούν αυτούς τους κανόνες. Όλα τα προϊόντα που πωλούνται στην ΕΕ πρέπει να είναι ασφαλή, ανεξάρτητα από το εάν πωλούνται διαδικτυακά ή εκτός σύνδεσης, παράγονται εντός ή εκτός της ΕΕ ή περιλαμβάνουν αναδυόμενες τεχνολογίες ή όχι. Ωστόσο, η καινοτομία δεν πρέπει να εμποδίζεται από τη γραφειοκρατία. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο κλείσιμο αυτών των υφιστάμενων νομικών κενών », δήλωσε η εισηγήτρια Marion Walsmann (EPP, DE).

Νέα ατζέντα καταναλωτών

Πριν από την ψηφοφορία, οι ευρωβουλευτές συζήτησαν τη Δευτέρα τη Νέα Ατζέντα των Καταναλωτών με τον Επίτροπο Δικαιοσύνης Didier Reynders. Ο Επίτροπος τόνισε ότι τόσο οι εκθέσεις ασφάλειας και βιωσιμότητας των προϊόντων του Κοινοβουλίου φωτίζουν πολλές από τις μακροπρόθεσμες προτεραιότητες που περιγράφονται στη νέα στρατηγική.

Οι ευρωβουλευτές χαιρέτισαν τη νέα ατζέντα, αλλά επέστησαν επίσης την προσοχή σε ορισμένα ζητήματα, όπως το πώς παραβιάστηκαν ευρέως τα δικαιώματα των επιβατών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με τους καταναλωτές να μην λαμβάνουν αποζημίωση ή να περιμένουν πολύ καιρό για αυτό.