Ένωση Αγρινίου

Κυριακή, 02 Αυγούστου 2020 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Η αυγοπαραγωγός πτηνοτροφία σήμερα

Ένας από τους πλέον αναπτυγμένους και καλά οργανωμένους κλάδους της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Δ/νσης Αγροτικής Στατιστικής & Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων τα παραγόμενα στην Ελλάδα αυγά για ανθρώπινη κατανάλωση καλύπτουν σε ποσοστό περίπου 84,8% τη ζήτηση σε εθνικό επίπεδο.

Η ετήσια παραγωγή αυγών για κατανάλωση το 2019 εκτιμάται ότι ανήλθε περίπου στα 1.672 εκ αυγά, εκ των οποίων το 76,3% δηλαδή περίπου 1.275 εκ αυγά υπολογίζεται ότι προέρχεται από συστηματικές μονάδες εκτροφής και το υπόλοιπο από τη χωρική πτηνοτροφία.

  • Η παραγωγή αυγών συστηματικής εκτροφής πραγματοποιείται από περίπου 740 επιχειρήσεις κατανεμημένες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 16 μόλις από αυτές παράγουν περίπου το 40% των συνολικά παραγομένων αυγών στην Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά τους τρόπους εκτροφής των ορνίθων βάση στοιχείων του 2019 το 36,5% περίπου των επιχειρήσεων ακολουθούν το συμβατικό σύστημα εκτροφής (σε κλωβοστοιχίες) ενώ το υπόλοιπο 63,5% τα εναλλακτικά συστήματα (26% ως αχυρώνες, 32,8% ως ελευθέρας βοσκής και 4,7% ως βιολογικά).

Σε ό,τι αφορά στους εκτρεφόμενους πληθυσμούς, από το σύνολο των περίπου 4,9 εκ. ορνίθων αυγοπαραγωγής που διατηρούνται, το 77,7% εκτρέφονται σε κλωβοστοιχίες και μόλις το 22,3 % περίπου στα υπόλοιπα συστήματα εκτροφής (9% ως αχυρώνες, 9,9% ως ελευθέρας βοσκής και 3,4% ως βιολογικά).

ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ο έκαστος εκτροφέας μπορεί να προμηθευτεί το απαιτούμενο ζωικό κεφάλαιο για την εκμετάλλευση του είτε ως νεοσσό 1 ημέρας είτε ως πουλάδα 15 εβδομάδων.

Η επιλογή της ηλικίας των πτηνών εξαρτάται από τους υπάρχοντες χώρους, την ύπαρξη του απαιτούμενου εξοπλισμού, την ύπαρξη της απαιτούμενης τεχνογνωσίας για την εκτροφή κλπ. Η προμήθεια μπορεί να γίνει από τις υπάρχουσες εκκολαπτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, από εμπόρους ή με απευθείας εισαγωγή από το εξωτερικό. Βάση των υπαρχόντων στοιχείων υπολογίζεται ότι του 2019 περίπου το 61% των ορνίθων αυγοπαραγωγής που εκτρέφονται στη χώρα εκκολάφθηκαν στην Ελλάδα.

Τα κυριότερα υβρίδια ορνίθων αυγοπαραγωγικής κατεύθυνσης που διατίθενται στην αγορά είναι τα LOHMANN, HY LINE, ISA, SHAVER, TETRA-SL, HARCO, BABCOCK, κ.λπ.

Κάποια από αυτά τα υβρίδια είναι καταλληλότερα για εναλλακτικά συστήματα εκτροφής μικρής κλίμακας και για την χωρική πτηνοτροφία και κάποια άλλα για ποιο εντατικές εκτροφές.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η διατροφή των πτηνών βασίζεται στην χορήγηση φυράματος το οποίο μπορεί να περιέχει δημητριακούς καρπούς, σογιάλευρο, ηλιάλευρο, φυτρόπιτα, πίτυρα, φυτικά έλαια, ανόργανα συστατικά (μαρμαρόσκονη, φωσφορικά άλατα), βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, αμινοξέα κ.λπ. Η σύσταση του φυράματος αυτού πρέπει να είναι ισορροπημένη και σύμφωνα με τις ανάγκες των πτηνών σε θρεπτικά συστατικά ανάλογα με την ηλικία τους και το στάδιο ανάπτυξής τους. Κάθε υβρίδιο συνοδεύεται από οδηγό εκτροφής στον οποίο πέρα από τα παραγωγικά του χαρακτηριστικά αναφέρονται και οι απαιτήσεις του σε θρεπτικά συστατικά ανά ηλικία.

Το χορηγούμενο στα πτηνά φύραμα ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το προμηθεύεται από τις εταιρίες παραγωγής ζωοτροφών είτε εξ ολοκλήρου, είτε ως συμπύκνωμα. Αν επιλέξει τη λύση του συμπυκνώματος αυτό στην συνέχεια θα πρέπει να το «αραιώνει» με την απαιτούμενη ποσότητα δημητριακών καρπών, σόγιας κ.λπ. ώστε να φτιάξει ένα ισορροπημένο φύραμα.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διατροφή των πτηνών μπορείτε να επικοινωνείτε με το Εργοστάσιο Παραγωγής Σύνθετων Ζωοτροφών και Πρώτων Υλών (δείτε ΕΔΩ) της Ένωσης Αγρινίου στο 2641.0.69060 και με τον υπεύθυνο παραγωγής-ζωοτέχνη κ. Βασίλη Σταμούλη στο 2641.0.69062.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Η πτηνοτροφία γενικά και κατ’ επέκταση και η αυγοπαραγωγός πτηνοτροφία έχει ενταχθεί ως επιλέξιμη δραστηριότητα τόσο στο πλαίσιο του Επενδυτικός Νόμος 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/2016) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, όσο και στο «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Ειδικότερα σε ότι αφορά στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων» η πτηνοτροφία ενισχύεται στο πλαίσιο των εξής μέτρων:

  • Υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας»
  • Υπομέτρο 4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις του ενεργητικού (Σχέδια Βελτίωσης)»
  • Υπομέτρο 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν»
  • Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς»
  • Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»
  • Μέτρο 9. «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας»
  • Επίσης η ίδρυση /επέκταση/ εκσυγχρονισμός μονάδων τυποποίησης & συσκευασίας αυγών κάτω από προϋποθέσεις και περιορισμούς μπορεί να επιδοτηθεί στα πλαίσια των προγραμμάτων Leader που εφαρμόζονται από τις κατά τόπους αναπτυξιακές εταιρίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλέξιμες δράσεις και δαπάνες καθώς και τους περιορισμούς που θέτει κάθε πρόγραμμα ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ανατρέξει στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και στους κατά περίπτωση φορείς εφαρμογής του προγράμματος.


Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου και στο Τμήμα Επιδοτήσεων, στην οδό Παπαϊωάννου 23 στο Αγρίνιο και στα υποκαταστήματα του Συνεταιρισμού. Τηλ.:  2641.0.69017-69034.


♣♣♣Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από το πολυσέλιδο οδηγό που εξέδωσε το Τμήμα Πτηνοτροφίας, Χοιροτροφίας, Κονικλοτροφίας & Γουνοφόρων της Δ/νσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του ΥπΑΑΤ, τον οποίο μπορείτε ολόκληρο να διαβάσετε ΕΔΩ.