Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 06 Ιούλιος 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Κ. Σκρέκας: μετάβαση στη νέα εποχή για την αγροτική οικονομία

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων   Κώστας Σκρέκας ήταν κεντρικός ομιλητής στη θεματική ενότητα του Συνεδρίου με θέμα: «Ο ρόλος των δημοσίων επενδύσεων στην περιφερειακή ανάπτυξη».

Στη διάρκεια της ομιλίας του παρουσίασε τις αναπτυξιακές προοπτικές που έχει η αγροτική παραγωγή στη χώρα μας καθώς και τις πολιτικές που αναπτύσσει η Κυβέρνηση για τη στήριξη των Ελλήνων αγροτών και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα.

Υπογράμμισε πως θέλουμε τον πρωτογενή τομέα πρωταγωνιστή σε μια Ελλάδα που θα παράγει περισσότερα. Κρίσιμες για την περιφερειακή ανάπτυξη είναι οι αγροτικές υποδομές που ήδη προωθούμε, η προσέλκυση νέων αγροτών στις καλλιέργειες και η "πράσινη" μετάβαση μέσω ενός ψηφιακού μετασχηματισμού που θα κάνει χρήση πρακτικών γεωργίας ακριβείας.

Ο Υφυπουργός ανέδειξε το σημαντικό ρόλο που εξακολουθεί να έχει σήμερα ο πρωτογενής τομέας στη χώρα και τη συμβολή του στην ανάπτυξη και την απασχόληση, σε ποσοστά που ξεπερνούν το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύτιμος είναι ο ρόλος του αγροτικού τομέα και στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς το 80% του νερού στην Ελλάδα χρησιμοποιείται για άρδευση και πάνω από το 63% αντλείται από τον υδροφόρο ορίζοντα. Σημειώνεται ότι η χρησιμοποιούμενη αγροτική γη ανέρχεται στο 30% της συνολικής έκτασης της χώρας.

Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον αγροτικό τομέα, σημείωσε ο κ. Σκρέκας διακρίνονται στους πυλώνες του πράσινου και του ψηφιακού μετασχηματισμού, στις νέες καλλιεργητικές πρακτικές και την προσέλκυση νέων στην αγροτική παραγωγή, Κρίσιμος είναι ο ρόλος του νέου ανοικτού συστήματος γεωργικών συμβουλών που προωθεί η Κυβέρνηση, ώστε να διευκολυνθούν οι αγρότες για τη μετάβαση στη νέα εποχή.

Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές που αναπτύσσει η Κυβέρνηση, ο υφυπουργός είπε πως μέσα στην επόμενη τετραετία αναμένονται επενδύσεις άνω των 2,2 δις ευρώ, ενώ ανακοίνωσε ότι έχει υποβληθεί πρόταση στις Βρυξέλλες ώστε να ενταχθούν στο Αναπτυξιακό Νόμο και οι επενδύσεις του πρωτογενούς τομέα άνω των 500.000 ευρώ.