Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 06 Ιουλίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Επενδύσεις και έργα στις αγροτικές περιοχές

Σημαντικές ανακοινώσεις από Mπαγινέτα - Βασιλόπουλο στο 8ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στην δέσμευση άνω των 253 εκ. € για την ένταξη ιδιωτικών επενδύσεων στα προγράμματα για την «Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», βασισμένη στην προσέγγιση LEADER προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Κώστας Μπαγινέτας κατά την διάρκεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου που συνδιοργάνωσαν η «Πελοπόννησος» και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Στην συνεδρία για την αγροτική ανάπτυξη που συμμετείχε και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρος Βασιλόπουλος τονίστηκε ιδιαίτερα ότι οι Ομάδες Τοπικής Δράσης με την πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτουν και την εδραίωσή τους στις αγροτικές περιοχές διαδραματίζουν πλέον καθοριστικό ρόλο ως φορείς τοπικής ανάπτυξης αλλά και ειδικότερα ως «υποστηρικτές» της ανάπτυξης συλλογικών δράσεων για τη δικτύωση και τη συνεργασία ομοειδών ή και συμπληρωματικών επιχειρήσεων και κλάδων.

Το ζητούμενο πλέον είναι, οι πόροι που διατέθηκαν στα τοπικά προγράμματα να κινητοποιηθούν το συντομότερο δυνατό, γεγονός που επιβάλλει τη στενή παρακολούθηση από πλευράς των Ομάδων Τοπικής Δράσης, του χρονοδιαγράμματος ένταξης και υλοποίησης των έργων, ώστε αυτά να ολοκληρωθούν έγκαιρα, εντός των χρονικών ορίων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, και να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά για την ανάπτυξη, την απασχόληση και τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών.

Στην τοποθέτησή του ο κ Βασιλόπουλος επεσήμανε μεταξύ άλλων:

«Οι επενδύσεις αυτές αφορούν τους τομείς της αγροτικής οικονομικής δραστηριότητας, όπως στη μεταποίηση, στη βιοτεχνία και στην οικοτεχνία, στον αγροτουρισμό και στις υπηρεσίες, οι οποίες συμβάλλουν στο να αναδειχθεί η “τοπική ταυτότητα” κάθε αγροτικής περιοχής. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η ανάπτυξη αποτελεί υπόθεση όλων μας. Είναι υποχρέωσή μας να αξιοποιούμε τους πόρους που έχουμε όσο πιο ορθολογικά γίνεται, ώστε να πιάνουν τόπο μέσα από επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας και πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος, προς όφελος της ευημερίας και προόδου των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών».

Την συνεδρία συντόνισε η δημοσιογράφος τηλεοπτικού καναλιού "Alpha" Μαρία Νικόλτσιου και συμμετείχαν ακόμα η Ηρώ Τσιμπρή, Γενική Διευθύντρια της ΑΧΑΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ, ο Μαρίνος Μπερέτσος Γενικός Διευθυντής της ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΕ και Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου LEADER και ο Λάμπης Κανελλακόπουλος, μέλος Δ.Σ. της Ένωσης Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Πελοποννήσου (ΕΝΟΑΠ).