Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

AGROinLOG: παρουσίαση των αποτελεσμάτων του καινοτόμου προγράμματος

Το ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ και η Ένωση Αγρινίου προσκαλούν σε ηλεκτρονικό συνέδριο για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των επιδεικτικών δράσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου σε Ελλάδα, Ισπανία και Σουηδία.

Την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00 - 15:00 θα πραγματοποιηθεί το τελικό ηλεκτρονικό Συνέδριο του προγράμματος AGROinLOG με θέμα «Προώθηση της ανάπτυξης της βιοοικονομίας στις αγροτικές περιοχές», το οποίο διοργανώνει το ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ ως εταίρος του έργου. 

Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν τα κύρια αποτελέσματα του χρηματοδοτούμενου από το Ορίζοντας 2020 προγράμματος, σχετικά με την αξιοποίηση των γεωργικών υπολειμμάτων σε τρεις ευρωπαϊκές αγροτικές βιομηχανίες για την παραγωγή βιοπροϊόντων για νέες αγορές.

Το έργο θα ολοκληρωθεί τον επόμενο μήνα έχοντας αξιολογήσει τη βιωσιμότητα της εφαρμογής του επιχειρηματικού μοντέλου «Ολοκληρωμένων Κέντρων Εφοδιαστικής Βιομάζας» σε αγροτικές βιομηχανίες και σε διάφορους τομείς.

Επιπλέον, ομιλητές από τα έργα MAGIG και AgroBioHeat θα συμμετάσχουν προκειμένου να μοιραστούν τις εμπειρίες τους σχετικά με την ανάπτυξη και την προώθηση βιο-αλυσίδων και ενεργειακών αλυσίδων σε διάφορους ευρωπαϊκούς τομείς.

Αυτό το συνέδριο είναι μια ευκαιρία να μάθουμε από πρώτο χέρι από την εμπειρία αυτών των έργων και να συζητήσουμε για τη χρήση υπολειμμάτων βιομάζας και αποβλήτων σε αλυσίδες αξίας διαφορετικών γεωργικών τομέων και, συνεπώς, για την υιοθέτηση της βιοοικονομίας στον τομέα των γεωργικών τροφίμων.

Η εκδήλωση έχει σχεδιαστεί ειδικά για παραγωγούς βιομάζας, κατασκευαστές λεβήτων, παραγωγούς πελετών, ερευνητές, τεχνικούς, φορείς πολιτικής, δήμους, αγροτοβιομηχανίες, υπηρεσίες εφαρμογών, αγροτικές ενώσεις, αγρότες κ.λπ.