Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πληρωμή 9 εκατ. ευρώ σε 16.849 δικαιούχους

Από τις 12/06/2020 έως τις 15/06/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 8.980.686,34 €.

 

Από το παραπάνω ποσό τα 5,2 εκατ. ευρώ είναι πληρωμές ήσσονος σημασίας (de minimis) σε  9.172 παραγωγούς, ενώ 1.37 εκατ. ευρώ δόθηκαν στο μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης σε 6.985 δικαιούχους.

Τα υπόλοιπα χρήματα αφορούν σε προγράμματα όπως η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, δασώσεις, νέοι γεωργοί, γενετικοί πόροι κ.ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.