Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πληρωμή 1,27 εκατ. ευρώ σε 306 δικαιούχους

Από τις 10/06/2020 έως τις 11/06/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.277.146,33 €.

Οι πληρωμές αφορούν σε προγράμματα όπως οι νέοι γεωργοί, οι γενετικοί πόροι, αναδιάρθρωση αμπελώνων, δασώσεις, επενδύσεις, βιολογική κτηνοτροφία, αμειψισπορά, μακροχρόνια παύση γαιών κτλ.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.