Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 09 Ιουνίου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Κατακόρυφη μείωση στις εμπορευματικές συναλλαγές Απριλίου

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά τον µήνα Απρίλιο 2020, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, ανήλθε στο ποσό των 3.202,1 εκατ. ευρώ (3.467,7 εκατ. δολάρια) έναντι 4.608,6 εκατ. ευρώ (5.163,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 30,5%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το µήνα Απρίλιο 2020 παρουσίασε µείωση κατά 771,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 22,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το µήνα Απρίλιο 2020 παρουσίασε µείωση κατά 769,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 22,9%, σε σχέση µε τον µήνα Απρίλιο 2019.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά τον µήνα Απρίλιο 2020 ανήλθε στο ποσό των 2.068,1 εκατ. ευρώ (2.253,1 εκατ. δολάρια) έναντι 2.981,5 εκατ. ευρώ (3.360,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 30,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το µήνα Απρίλιο 2020 παρουσίασε µείωση κατά 204,4 εκατ. ευρώ δηλαδή 10,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το µήνα Απρίλιο 2020 παρουσίασε µείωση κατά 203,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,5%, σε σχέση µε τον µήνα Απρίλιο 2019.

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου κατά τον µήνα Απρίλιο 2020 ανήλθε σε 1.134,0 εκατ. ευρώ (1.214,6 εκατ. δολάρια) έναντι 1.627,1 εκατ. ευρώ (1.802,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2019, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 30,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον µήνα Απρίλιο 2020 παρουσίασε µείωση του ελλείµµατος κατά 567,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 39,6%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το µήνα Απρίλιο 2020 παρουσίασε µείωση κατά 565,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 39,7% σε σχέση µε τον µήνα Απρίλιο 2019.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Απριλίου 2020 ανήλθε στο ποσό των 16.400,7 εκατ. ευρώ (17.974,6 εκατ. δολάρια) έναντι 18.238,7 εκατ. ευρώ (20.596,1 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2019, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ 10,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 742,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,6%. και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε µείωση κατά 680,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,1%, σε σχέση µε το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Απριλίου 2019.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Απριλίου 2020 ανήλθε στο ποσό των 10.042,3 εκατ. ευρώ (11.070,0 εκατ. δολάρια) έναντι 10.988,5 εκατ. ευρώ (12.480,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2019, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ 8,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 86,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,1% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 100,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,3%, σε σχέση µε το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Απριλίου 2019.

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Απριλίου 2020 ανήλθε σε 6.358,4 εκατ. ευρώ (6.904,6 εκατ. δολάρια) έναντι 7.250,2 εκατ. ευρώ (8.116,1 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2019, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 12,3%. Το αντίστοιχο µέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 828,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 14,4% και το αντίστοιχο µέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε µείωση κατά 780,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,8%.

Τα µηνιαία στοιχεία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, έχουν προσαρµοστεί στο σύνολο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, περιλαµβανοµένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι, βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονοµικών. Αντίστοιχα, στα µηνιαία στοιχεία του εµπορίου µε τρίτες χώρες, έχουν ενσωµατωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων", τα οποία µετά τη συµπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.