Ένωση Αγρινίου

Κυριακή, 28 Ιούνιος 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης εγκαινιάζεται τη Δευτέρα 29 Ιουνίου

Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εγκαινιάζεται η Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης, η οποία θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να εκπονήσουν σχέδια δίκαιης μετάβασης περιοχών ώστε να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης, ύψους πάνω από 150 δισ. ευρώ.

 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα παρέχει τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα και στις περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες για ευκαιρίες χρηματοδότησης και πηγές τεχνικής βοήθειας.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία κ. Φρανς Τίμερμανς, η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα, και η Επίτροπος Ενέργειας κ. Κάντρι Σίμσον θα εγκαινιάσουν την Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης σε διαδικτυακή εκδήλωση που ξεκινάει τη Δευτέρα στις 10:30 ώρα Ελλάδος.

Η εκδήλωση θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας εβδομάδας διαδικτυακών εκδηλώσεων αφιερωμένων στις περιοχές εξόρυξης άνθρακα, λιγνίτη, τύρφης και ασφαλτούχου σχιστόλιθου, καθώς και στις περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα, διαρθρωμένων στο πλαίσιο της Εικονικής Εβδομάδας των Περιφερειών Άνθρακα και του Σεμιναρίου των Περιοχών Υψηλής Έντασης Άνθρακα. Μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορέσουν να ενημερωθούν σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις της πολιτικής της ΕΕ και θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές.

Το αναλυτικό πρόγραμμα και η εγγραφή είναι διαθέσιμα εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.

Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης

Η Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης έχει ως στόχο να βοηθήσει τις χώρες και τις περιφέρειες της ΕΕ να αποδεσμεύσουν τη διαθέσιμη στήριξη μέσω του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης. Η εν λόγω πλατφόρμα θα παρέχει ενιαίο σημείο πρόσβασης για τη στήριξη και τις γνώσεις που σχετίζονται με τη δίκαιη μετάβαση. Όλες οι σχετικές γνώσεις και πληροφορίες που χρειάζονται οι αρχές και οι δικαιούχοι θα κοινοποιούνται στην πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών χρηματοδότησης, των σχετικών κανονιστικών επικαιροποιήσεων ή των ειδικών ανά τομέα πρωτοβουλιών.

Ειδικότερα, η πλατφόρμα θα παρέχει τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη στα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης. Η Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης θα αξιοποιήσει και θα διευρύνει το έργο της υφιστάμενης πρωτοβουλίας για τις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα που βρίσκονται σε μετάβαση, η οποία στηρίζει ήδη τις περιφέρειες παραγωγής ορυκτών καυσίμων σε ολόκληρη την ΕΕ για την επίτευξη δίκαιης μετάβασης μέσω προσαρμοσμένης στις ανάγκες βοήθειας και ανάπτυξης ικανοτήτων.

Κεντρικό στοιχείο στο πλαίσιο του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης θα αποτελέσει η παραγωγή εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης από τις χώρες της ΕΕ. Στα σχέδια αυτά θα καθορίζονται οι κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που απορρέουν από τη σταδιακή κατάργηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα ή από την απαλλαγή διαδικασιών ή προϊόντων με υψηλή ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις ανθρακούχες εκπομπές. Τα σχέδια θα παράσχουν επίσης συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας μετάβασης έως το 2030, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης, της επανεκπαίδευσης και των αναγκών αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Τα σχέδια θα περιλαμβάνουν χρονοδιάγραμμα, καθώς και το σύνολο των λειτουργιών και των μηχανισμών διακυβέρνησης που πρέπει να θεσπιστούν για την επίτευξη των στόχων. Η ΓΔ REFORM θα παράσχει στήριξη για την ανάπτυξη των εν λόγω σχεδίων.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα σχέδια συνάδουν με τα εθνικά τους σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα. Το υπόδειγμα για τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης βρίσκεται στο παράρτημα II της πρότασης κανονισμού για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.