Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Απριλίου 2020

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες από την 19η Ιουνίου μέχρι και σήμερα, ο ΔΑΠΕΕΠ προχώρησε στην εξόφληση του μεγαλύτερου μέρους των τιμολογίων της αυτοτιμολόγησης για παραγωγή Απριλίου 2020.

Με τις εντολές αυτές έχουν εξοφληθεί 6.650 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 14.827,44 € (86% των τιμολογίων της αυτοτιμολόγησης για το μήνα Απρίλιο 2020).