Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Προώθηση αγροδιατροφικών προϊόντων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση.

Η διαβούλευση εντάσσεται στη συνολική αξιολόγηση της ισχύουσας πολιτικής και έχει στόχο να συγκεντρώσει τις παρατηρήσεις των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τη συνάφεια των υφιστάμενων μέτρων, καθώς και τη συνοχή τους με τη δράση της ΕΕ σε άλλους τομείς και την προστιθέμενη αξία της υλοποίησης αυτής της πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ.

Ο Επίτροπος Γεωργίας κ. Γιάνους Βοϊτσιεχόφσκι δήλωσε σχετικά: «Τα ευρωπαϊκά αγροδιατροφικά προϊόντα είναι γνωστά για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και ποιότητά τους. Η πολιτική προώθησης συμβάλλει στη διατήρηση αυτής της καλής φήμης και στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, είναι σημαντικό να βεβαιωθούμε ότι αυτό γίνεται με τον πλέον αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση. Συνεπώς, οι απόψεις των ενδιαφερομένων μερών της ΕΕ είναι πολύτιμες για εμάς και αναμένω με ενδιαφέρον την αξιολόγηση και τις ιδέες τους για βελτιώσεις».

Η πολιτική της ΕΕ για την προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κατανάλωσης των προϊόντων της ΕΕ εντός και εκτός της Ένωσης.

Τα μέτρα προώθησης συμβάλλουν στην ενημέρωση των καταναλωτών για τα πλεονεκτήματα των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ και των μεθόδων παραγωγής τους, καθώς και στην προβολή των προϊόντων που προστατεύονται με γεωγραφικές ενδείξεις και των βιολογικών προϊόντων. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή για 18 εβδομάδες.