Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Μείωση σε εισροές - εκροές στη γεωργία και κτηνοτροφία

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Μάρτιο 2020, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Μαρτίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2019, παρουσίασε μείωση 4,5%.

Ο αντίστοιχος δείκτης του Μαρτίου 2019 σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2018, είχε παρουσιάσει αύξηση 2,6%.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 4,5%, τον μήνα Μάρτιο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2019, οφείλεται στη μείωση κατά 9,6% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: ελαιόλαδο, λαχανικά και κηπευτικά και πατάτες και σπόροι.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Μάρτιο 2020, σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2020, παρουσίασε αύξηση 1,7%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Απριλίου 2019 – Μαρτίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2018 – Μαρτίου 2019, παρουσίασε μείωση 0,5%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Μαρτίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2019, παρουσίασε μείωση 2,5% έναντι αύξησης 2,0% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Μαρτίου 2019 με τον Μάρτιο 2018.

Η μεταβολή του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών (μείωση κατά 2,5%), τον μήνα Μάρτιο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2019, οφείλεται:

α) στη μείωση κατά 3,1% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή των ομάδων ενέργεια και λιπαντικά και ζωοτροφές και

β) στην αύξηση κατά 0,6% του δείκτη τιμών του σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμός.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Μάρτιο 2020, σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2020, παρουσίασε μείωση 1,2%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Απριλίου 2019 – Μαρτίου 2020, παρουσίασε μείωση 0,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2018 – Μαρτίου 2019.