Ένωση Αγρινίου

Κυριακή, 24 Μαΐου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ανακοίνωση για τη λειτουργία Λαϊκών Αγορών

Oι πίνακες που έχουν αναρτηθεί σε προηγούμενες ημερομηνίες παύουν να ισχύουν.

Προκειμένου να επανέλθει κατά το δυνατό η κανονικότητα στη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Αγρινίου και να στηριχθούν οι ομάδες δραστηριοποιούμενων σε αυτές, (παραγωγοί & επαγγελματίες), αλλά και προς το σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των καταναλωτών, ανακοινώθηκε ότι από τη Δευτέρα 25/5/2020 και στο εξής, θα προσέλθουν στις λαϊκές αγορές οι δραστηριοποιούμενοι, με βάση τις ημέρες που έχουν στις άδειες τους, με την προϋπόθεση ότι θα τηρήσουν απαρέγκλιτα μήκος πάγκου τριών (3) μέτρων, οι παραγωγοί και οι επαγγελματίες που πωλούν διατροφικά προϊόντα και μήκος πάγκου τεσσάρων (4) μέτρων οι λοιπές κατηγορίες, με κενό χώρο μεταξύ των πάγκων μήκους δύο (2) μέτρων.

Επίσης θα πρέπει να τηρούνται από όλους οι λοιποί προβλεπόμενοι υγειονομικοί όροι (χρήση μάσκας, διάθεση αντισηπτικού στους πάγκους, χρήση γαντιών).

Η μη τήρηση των ανωτέρω και η μη συμμόρφωση στις υποδείξεις - συστάσεις των εποπτών της υπηρεσίας θα επιφέρει την αποβολή από τις συγκεκριμένες λαϊκές και την επιβολή λοιπών από το νόμο προβλεπόμενων κυρώσεων.