Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Το έργο Authentic Olive Net 

Ανάδειξη και πιστοποίηση της αυθεντικότητας του έξτρα παρθένου ελαιολάδου και ελαιολάδου ΠΟΠ και ΠΓΕ - Προώθηση με έξυπνο τρόπο των ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων σε νέες αγορές.

Δημοσιεύτηκε σήμερα η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνεργάτες: α) υπεύθυνο/η διαχείρισης έργου και β) υπεύθυνο/η οικονομικής διαχείρισης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «AUTHENTIC-OLIVE-NET: Certification of Authenticity and Development of a Promotion Network Olive products in the across border GREECE-ITALY area» με κωδικό MIS: 5003145, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων είναι από την Παρασκευή 24 Απριλίου έως και τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020.

Πληροφορίες και ολόκληρη την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα βρείτε ΕΔΩ.

Το έργο εισάγει έναν καινοτόμο και αποτελεσματικό τρόπο ανάδειξης και πιστοποίησης της αυθεντικότητας του έξτρα παρθένου ελαιολάδου και ελαιολάδου ΠΟΠ και ΠΓΕ και την προώθηση με έξυπνο τρόπο των ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων σε νέες αγορές και δίκτυα εμπορίας.

Έτσι, ο γενικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός Δικτύου Καινοτομίας στον Τομέα Ελαιολάδου (Αυθεντικό- Ελιά- Δίκτυο) μεταξύ των Επιμελητηρίων, των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, των Ερευνητικών Ιδρυμάτων και των Περιφερειακών Αρχών, προκειμένου να αναπτυχθούν και να προσφερθούν στις τοπικές εταιρείες ελαιολάδου, καινοτόμες & παγκοσμίως αναγνωρισμένες μέθοδοι πιστοποίησης της αυθεντικότητας, εργαλεία, δομές και υπηρεσίες.

Αυτές οι υπηρεσίες υποστήριξης θα προωθήσουν την ποιοτική και εμπορική διαφοροποίηση των τοπικών προϊόντων ελιάς, επιτυγχάνοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αναγνώριση της εμπορικής προστιθέμενης αξίας τους, προκειμένου να βελτιωθεί η είσοδός τους σε νέες αγορές και δίκτυα εμπορίου.

Συνδέεται στενά με το συνολικό στόχο του προγράμματος INTERREG GR - IT 2014-20, καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη θεμελίων για μια δυναμική ισχυρή εξαγωγική οικονομία, η οποία προωθεί την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ

 1. Ανάπτυξη κοινών υποδομών και διαδικασιών για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των ελαιοκομικών προϊόντων.
 2. Προώθηση και ενθάρρυνση της συνεργασίας - δικτύωσης επιχειρήσεων του ελαιοκομικού κλάδου, Επιμελητηρίων, Ερευνητικών Ινστιτούτων και Αρμοδίων Περιφερειακών Αρχών (Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης), με σκοπό την μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη τεχνολογικά καινοτόμων, αλλά και ταυτόχρονα εύκολα εφαρμόσιμων από τις επιχειρήσεις, διαδικασιών πιστοποίησης της αυθεντικότητας.
 3. Εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων ΤΠΕ για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του ελαιοκομικού κλάδου. Ο κύριος ειδικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη κοινών δομών και διαδικασιών καινοτομίας για την πιστοποίηση της γνησιότητας των προϊόντων ελιάς στην περιοχή του προγράμματος.

Ο κύριος στόχος αυτού του έργου συμβάλλει άμεσα στον ειδικό στόχο 1.1: "Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας και ανάπτυξη διασυνοριακών δικτύων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας".

Το έργο AUTHENTIC-OLIVE-NET περιλαμβάνει τα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας:

 1. Ανάπτυξη και Εφαρμογή εργαλείων γνησιότητας σε τοπικές ποικιλίες εξαιρετικών παρθένων και παρθένων προϊόντων ελιάς, δειγματοληψία ελαιών, υιοθέτηση αποτελεσμάτων Ε & Α σε συνδυασμό με οργανοληπτικές μεθόδους, ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας / βάσης δεδομένων,
 2. Εφαρμογή αναλύσεων γνησιότητας: φυσικοχημικές αναλύσεις (συμπεριλαμβανομένων των φασματοσκοπικών αναλύσεων) και ανάλυση στατιστικών δεδομένων ανά ποικιλία και περιοχή παραγωγής.
 3. Ανάπτυξη προτύπων πιστοποίησης γνησιότητας, σε συνδυασμό με τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνικών στη καλλιέργεια της ελιάς και φυτοπροστασίας και προηγμένων μεθόδων παραγωγής ελαιολάδου: προδιαγραφές, διαδικασίες, υπηρεσίες και απαιτήσεις για την πιστοποίηση. Αυτό είναι το κύριο παραδοτέο του έργου. Η συμβολή του στους συγκεκριμένους στόχους του έργου είναι προφανής, καθώς αποτελεί το κύριο εργαλείο συνεργασίας μεταξύ Ερευνητικών Ινστιτούτων και ΜΜΕ.
 4. Καλάθι Αυθεντικών Προϊόντων Ελιάς.
 5. Δημιουργία κοινού "καλαθιού", με περιγραφή των κυριότερων ποιοτικών και διατροφικών χαρακτηριστικών των επιλεγμένων ποικιλιών ελαιοκομικών προϊόντων.
 6. Εκπαιδευτικά σεμινάρια. Υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων με ειδικά εκπαιδευτικά υλικά.
 7. Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Προώθησης. Θα αναπτυχθεί για να προωθήσει το "Καλάθι Αυθεντικών Προϊόντων Ελιάς" σε τελικούς πελάτες.
 8. Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Δικτύωσης μεταξύ των μελών του δικτύου.
 9. Εφαρμογή και αξιολόγηση των διαδικασιών πιστοποίησης γνησιότητας.
 10. Οργάνωση / Συμμετοχή σε 3 ειδικές εκδηλώσεις προώθησης / δικτύωσης (Πρέβεζα, Πάτρα, Φότζια) και συμμετοχή σε 2 Διεθνείς Εκθέσεις σε περιοχές εκτός εκείνων που μετέχουν στο πρόγραμμα (επιλέξιμες περιοχές).
 11. Σχέδιο Κεφαλαιοποίησης και Συμφωνίας. Ένα Σχέδιο Κεφαλαιοποίησης & Συμφωνίας θα αναπτυχθεί και θα υπογραφεί κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου κεφαλαιοποίησης.