Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Τηλε-συνάντηση ΟΠΕΚΕΠΕ  -  Επιτροπής ΚΥΔ

Σηματοδότηση για την μελλοντική πορεία του ΟΣΔΕ και παρουσίαση πραγματικών λύσεων για τα σημερινά ζητήματα.

Πραγματοποιήθηκε στις 10/4/2020 η τηλε-συνάντηση του Προεδρείου του ΟΠΕΚΕΠΕ με την τριμελή Επιτροπή εκπροσώπησης 37 ΚΥΔ που το έτος 2019 καταχώρισαν στο σύστημα περίπου 120.000 αιτήσεις (η Επιτροπή αποτελούνταν από δύο εκπροσώπους της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ και ένα εκπρόσωπο της ΠΟΓΕΔΥ).

Η Επιτροπή εξέθεσε τα ακόλουθα θέματα:

1. Η ΓΑΙΑ συνέταξε μονομερώς συμβάσεις που απεικονίζουν τις επιδιώξεις της για να λάβει μια ακόμη χρονιά τιμήματα που απλά δεν υπάρχουν σε μια ανοιχτή αγορά.

2. Το εύλογο τίμημα των δύο αποδεκτών υπηρεσιών της ΓΑΙΑ δεν μπορεί να ξεπερνά το μισό ευρώ ανά αίτηση ΟΣΔΕ. Ακόμη και αυτό το τίμημα είναι παραπάνω από το πραγματικό κόστος της αγοράς.

3. Τα 37 ΚΥΔ αυτονόητα επιθυμούν ως πιστοποιημένοι φορείς να υπογράψουν συμβάσεις μιας και αυτό προβλέπεται στο παρόν πλαίσιο πιστοποίησης, ωστόσο αυτές οι συμβάσεις πρέπει:

  • Να αφορούν αναγκαίες κοινές υπηρεσίες,
  • Τα κόστη των κοινών υπηρεσιών πρέπει να είναι τεκμηριωμένα με όρους αγοράς,
  • Η διάρκεια τους να αφορά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής των αιτήσεων, ήτοι ένα τρίμηνο από σήμερα.

4. Το έργο του τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να προκηρυχθεί άμεσα και να αφαιρεθούν από την προκήρυξη όλοι εκείνοι οι φωτογραφικοί όροι που οδήγησαν στο (περίεργο) γεγονός, επί μία δεκαετία να υπάρχει μόνο μία εταιρεία στον κόσμο ικανή να υποβάλλει προσφορά.

5. Το νέο πλαίσιο υποβοήθησης της δήλωσης ΟΣΔΕ να προκύψει από ανοιχτή διαβούλευση στην λογική των ανοιχτών συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με κυριάρχους τους ρόλους του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ΚΥΔ. Επ’ αυτού θα κατατεθεί πρόταση στο προσεχές μέλλον.

Εν γένει το κλίμα της συνάντησης ήταν πολύ καλό και διαφάνηκε ότι υπάρχει στρατηγική σύμπτωση χειρισμού σε όλα τα παραπάνω θέματα. Σε αυτό το πλαίσιο, το Προεδρείο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεσμεύτηκε να εξετάσει και να εισηγηθεί αρμοδίως στο ΥπΑΑΤ. Η Επιτροπή αναμένει και θα είναι στην διάθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για την παροχή οποιασδήποτε συνδρομής κριθεί αναγκαία.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση μιας νέας πλατφόρμας υποστήριξης των ΚΥΔ, τόσο για την απομακρυσμένη υποβολή της δήλωσης ΟΣΔΕ, όσο και την μεταβίβαση δικαιωμάτων, απόλυτα εναρμονισμένη με τους νέους όρους ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τις ανακοινώσεις των ΥπΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από την Δευτέρα 13/4, 10 ΚΥΔ θα λειτουργούν αυτή την πλατφόρμα, με στόχο την μεθεπόμενη εβδομάδα η πλειοψηφία των 37 ΚΥΔ να την έχει στην διάθεσή της. Αυτονόητα, η πλατφόρμα μπορεί να προσφερθεί και σε όποιο άλλο ΚΥΔ επιλέξει να την χρησιμοποιήσει.

Αναμένουμε να αναπτυχθούν και άλλα συστήματα στην αγορά με την ελευθερία των ΚΥΔ να επιλέξουν ότι επιθυμούν και όχι ότι τους επιβάλλεται μονομερώς από οποιοδήποτε.