Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Οι δασμοί σε καλαμπόκι, σόργο και σίκαλη

Το αναθεωρημένο τιμολόγιο, που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επίσημη Εφημερίδα, υπολογίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 642/2010.

Λαμβάνοντας υπόψη την άφθονη προσφορά και τις χαμηλές τιμές για τον αραβόσιτο παγκοσμίως, ενεργοποιήθηκε ο αυτόματος μηχανισμός υπολογισμού των εισαγωγικών δασμών, ορίζοντας από σήμερα τον εισαγωγικό δασμό για καλαμπόκι, σόργο και σίκαλη σε 5,27 ευρώ ανά τόνο. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι ευρωπαίοι παραγωγοί δεν θα τεθούν σε μειονεκτική θέση στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.

Το αναθεωρημένο τιμολόγιο, που δημοσιεύθηκε στις 27 Απριλίου 2020 στην Επίσημη Εφημερίδα, υπολογίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 642/2010. Εξηγεί ότι ο εισαγωγικός δασμός για τα τρία δημητριακά βασίζεται στη διαφορά μεταξύ μιας ευρωπαϊκής τιμής αναφοράς και του παγκόσμιου σημείου αναφοράς για τον αραβόσιτο - η τιμή των ΗΠΑ, υπολογιζόμενη ως τιμή cif αραβοσίτου (π.χ. κόστος, ασφάλιση και μεταφορά) στο λιμάνι του Ρότερνταμ .

Η τιμή του αραβοσίτου στις ΗΠΑ μειώνεται σημαντικά λόγω της κατάρρευσης των τιμών του πετρελαίου, η οποία οδήγησε σε μείωση της ζήτησης καυσίμων βιοαιθανόλης στις ΗΠΑ (ο αραβόσιτος είναι η κύρια πρώτη ύλη για την παραγωγή αιθανόλης). Παράλληλα, μια ρεκόρ συγκομιδής αραβοσίτου αναμένεται το 2020/2021 σε παγκόσμιο επίπεδο. Το κόστος μεταφοράς έχει επίσης μειωθεί λόγω της πτώσης των τιμών της ενέργειας. Ως αποτέλεσμα του συνδυασμού αυτών των επιπτώσεων, οι τιμές αγοράς cif των ΗΠΑ για τον αραβόσιτο στο λιμάνι του Ρότερνταμ μειώθηκαν και διαμορφώθηκαν στα 149,84 ευρώ ανά τόνο σε σύγκριση με 162,24 ευρώ πριν από ένα χρόνο.

Δασμοί εισαγωγών

Η ΕΕ έχει δεσμευμένους δασμούς για όλα τα σιτηρά που ορίζονται στη συμφωνία GATT. Ωστόσο, για ορισμένα δημητριακά, οι εφαρμοζόμενοι συντελεστές διαφέρουν από τον δεσμευμένο. Το σύστημα προέρχεται από τη συμφωνία Blair House μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της ΕΕ και περιλαμβάνει τον καθορισμό των τιμολογίων βάσει μεμονωμένων παγκόσμιων τιμών αναφοράς για συγκεκριμένους τύπους δημητριακών. Ο δασμός καθορίζεται με βάση τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής τιμής παρέμβασης της ΕΕ για τα σιτηρά πολλαπλασιασμένη επί 1,55 (157,03 ευρώ ανά τόνο) και της αντιπροσωπευτικής τιμής εισαγωγής cif (δηλ. Κόστος, ασφάλιση και ναύλος) για αυτά τα σιτηρά στο λιμάνι του Ρότερνταμ.

Αυτός ο μηχανισμός δεν αφήνει περιθώριο ούτε για το επίπεδο του δασμού ούτε για την ημερομηνία καθορισμού: ενεργοποιείται αυτόματα.

Από την 1η Ιουλίου 2011 (περίοδος 2011/2012), αποφασίστηκε ότι η αντιπροσωπευτική τιμή εισαγωγής cif για το σόργο και τη σίκαλη θα είναι ίση με την αντιπροσωπευτική τιμή εισαγωγής cif για τον αραβόσιτο. Κατά συνέπεια, από την ημερομηνία αυτή, ο εισαγωγικός δασμός για το σόργο και τη σίκαλη ισούται με τον εισαγωγικό δασμό για τον αραβόσιτο.

Οι τελευταίοι εισαγωγικοί δασμοί για αραβόσιτο, σόργο και σίκαλη τέθηκαν σε ισχύ μεταξύ Αυγούστου 2017 και Μαρτίου 2018 (μεταξύ 5 και 10 ευρώ ανά τόνο). Από τις 3 Μαρτίου 2018 και μέχρι σήμερα, ο δασμός καθορίστηκε σε 0 ευρώ ανά τόνο. Οι εισαγωγικοί δασμοί καθορίζονται τώρα σε 5,27 ευρώ ανά τόνο και θα ισχύουν έως ότου ο αυτόματος υπολογισμός οδηγήσει σε νέα τιμή.

Οι μεμονωμένες δασμολογικές ποσοστώσεις δεν επηρεάζονται από το σημερινό μέτρο.