Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 14 Απριλίου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ξεκίνησε η αρδευτική περίοδος

Οδηγίες απ’ τον ΓΟΕΒ Αχελώου για την αποφυγή ατυχημάτων.

Με ανακοίνωσή του ο ΓΟΕΒ Αχελώου  ενημερώνει πως διοχετεύθηκε αρδευτικό νερό στην άνω περιοχή δικαιοδοσίας του.

Αφορά και τα Τ.Ο.Ε.Β. Πεδ. Αγρινίου, Καλυβίων, Λυσιμαχίας, Οζερού, Φυτειών, Παμφίας, Παναιτωλίου, και Παραβόλας και ανακοινώνει στους κατοίκους, που γειτνιάζουν με κρατικά εγγειοβελτιωτικά έργα και σε όσους κινούνται πλησίον αυτών ότι, για την αποφυγή ατυχημάτων, απαγορεύεται:

1) Η διέλευση στους δρόμους των κεντρικών προσαγωγών ανοικτών διωρύγων

2) Η προσέγγιση και η παραμονή στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των αντλιοστασίων καθώς και των δεξαμενών τους

3) Το ψάρεμα και η κολύμβηση σε δεξαμενές και σε διώρυγες.

Ειδικότερα, γονείς, που οι κατοικίες τους γειτνιάζουν με εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα, να απαγορεύουν αυστηρά στα παιδιά τους να πλησιάζουν σε αυτά και κυρίως σε ανοιχτές διώρυγες μεταφοράς και δεξαμενές αποθήκευσης νερού.