Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Εποχικά εργαζόμενοι: ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για τους εργάτες γης και τις μετακινήσεις τους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα νέες πρακτικές συμβουλές για να εξασφαλίσει ότι οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι εντός της ΕΕ που πληρούν τις προϋποθέσεις ως κρίσιμοι εργαζόμενοι, μπορούν να φτάσουν στο χώρο εργασίας τους.

Ο τομέας των τροφίμων είναι ένας βασικός τομέας που περιλαμβάνεται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, ιδίως όσον αφορά τους εποχικούς εργαζόμενους.

Ανταποκρινόμενοι σε αιτήματα των ηγετών της ΕΕ, αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τις πρακτικές ανησυχίες των πολιτών και των εταιρειών που επηρεάζονται από μέτρα που αποσκοπούν στη συγκράτηση της εξάπλωσης του κοροναϊού και των εθνικών αρχών που εφαρμόζουν τα μέτρα.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα και τον περιορισμό της κυκλοφορίας των προσώπων εντός της ΕΕ.

Ο τομέας των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ εργάζεται σκληρά για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και την επισιτιστική ασφάλεια σε ολόκληρη την ΕΕ κατά τη διάρκεια αυτής της απαράμιλλης κρίσης. Παρόλα αυτά, τις προσεχείς εβδομάδες, θα αντιμετωπίσει σημαντική έλλειψη εργατικού δυναμικού εάν οι εποχικοί εργαζόμενοι δεν είναι σε θέση να φτάσουν στον χώρο εργασίας τους λόγω περιοριστικών μέτρων.

Οι εποχιακοί εργαζόμενοι είναι κρίσιμοι για τον αγροτικό τομέα όσον αφορά τις λειτουργίες συγκομιδής, φύτευσης και τροφοδοσίας, ειδικά στην τρέχουσα περίοδο.

Μέσω αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, η Επιτροπή προτρέπει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδικές διαδικασίες χωρίς επιβάρυνση και ταχείες διαδικασίες ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση των μεθοριακών και εποχιακών εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του αναλογικού ελέγχου υγείας.

Όσον αφορά τους εποχικά εργαζόμενους στον γεωργικό τομέα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις διαφορετικές ανάγκες τους σε τεχνικό επίπεδο και να θεσπίζουν ειδικές διαδικασίες για την εξασφάλιση της ομαλής μετάβασης αυτών των εργαζομένων.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα αυτά ως κρίσιμους εργαζόμενους και να γνωστοποιούν στους εργοδότες την ανάγκη παροχής επαρκούς προστασίας της υγείας και της ασφάλειας.