Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Αποζημιώσεις 733.000 ευρώ για την εξυγίανση του ζωϊκού κεφαλαίου

Δημοσιεύτηκε στη διαύγεια η σχετική απόφαση του ΥπΑΑΤ.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η διάθεση και κατανομή ποσού για την αποζημίωση των κτηνοτρόφων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου για το έτος 2019 της ΚΥΑ ΦΕΚ3868/21- 10-2019 τεύχος Β΄ με αριθμ. πρωτ. 2603/260091/14-10-2019 Κ.Υ.Α. του Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας για το έτος 2019».

Το ποσό που εγκρίθηκε είναι 733.080,79 ευρώ.

Η κατανομή γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΚΥΑ αριθμ πρωτ. 2603/260091/14/10/2019 ΚΥΑ ΦΕΚ3868/21-10- 2019 τεύχος Β΄ των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δείτε αναλυτικά τους Πίνακες Κατανομής των Αποζημιώσεων εδώ.