Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πληρωμή 1,48 εκατ. ευρώ

Από τις 24/01/2020 έως τις 27/01/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.487.207,11 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούν σε μέτρα και προγράμματα όπως της μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων, επιχειρησιακά προγράμματα φρούτων, δασώσεις, νιτρορύπανση, τοπικές ομάδες leader, γενετικοί πόροι, μεταφορικά, κ.ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ