Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πληρωμή 1,23 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 03/01/2020 έως τις 10/01/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 1.237.355,46 €.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων είναι 706 παραγωγοί και οι πληρωμές αφορούν σε δράσεις και προγράμματα, όπως η βιολογική γεωργία, η δωρεάν διανομή γάλακτος, οι ομάδες τοπικής δράσης leader, δασώσεις, ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας κ. ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.