Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Κόμβοι Μαθητείας στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Το έργο “Κόμβοι Μαθητείας στον Αγροδιατροφικό Τομέα (Apprenticeship Hubs in Agro-Food Sector) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+, θα παρουσιάσει η Ένωση Αγρινίου και το ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ, το οποίο συμμετέχει ως εταίρος στο έργο αυτό στο περίπτερο 2, stand 44 στην AGROTICA 2020.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη κόμβων για την πρακτική άσκηση και την μαθητεία στον αγροδιατροφικό τομέα, μέσα από την προώθηση συνεργασιών μεταξύ παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και επιχειρήσεων. 

Το έργο επιδιώκει:

  • την αύξηση της προσφοράς θέσεων πρακτικής άσκησης και μαθητείας στον τομέα της γεωργίας και τροφίμων
    • την δημιουργία βιώσιμων σχέσεων μεταξύ των παρόχων ΕΚΚ και των εργοδοτών / αγροτών σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο
    • την αύξηση των γνώσεων του προσωπικού των παρόχων ΕΕΚ στην οργάνωση προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και μαθητείας
    • την προώθηση της διακρατικής κινητικότητας