Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Υποβάθμιση της εκπροσώπησης των συνεταιρισμών στις Copa και Cogeca

Οι Copa και Cogeca, αδιαμφισβήτητα αποτελούν το πρωτεύον όργανο εκπροσώπησης των ευρωπαϊκών συνεταιρισμών και των επαγγελματικών τους οργανώσεων στις Βρυξέλλες, αποτελώντας ταυτόχρονα τον βασικότερο συνομιλητή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι Copa και Cogeca συμμετέχουν στο Όργανο πολιτικού διαλόγου Οίνου (Civil Dialogue Group Wine) με την ιδιότητα του παραγωγού, ενώ η ιδιωτική οινοποιία, συμμετέχει με την ιδιότητα της βιομηχανίας.

Η προαναφερθείσα ιδιότητα για τις Copa και Cogeca ενισχύει τις θέσεις τους έναντι των υπόλοιπων ευρωπαϊκών φορέων ειδικά στα θέματα που αφορούν τον τομέα της παραγωγής και του πρωτογενούς τομέα, με αποτέλεσμα, οι πολιτικές της επιδιώξεις για τον ευρωπαϊκό αμπελοοινικό κλάδο να γίνονται αποδεκτές στα κέντρα λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλλες.

Λαμβανομένου υπόψιν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιούνται πάνω από 6 εκατομμύρια αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις, γίνεται κατανοητό ότι η αμπελοκαλλιέργεια αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του αγροτικού πληθυσμού στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, δεδομένου και του ότι ο ευρωπαϊκός οίνος αντιπροσωπεύει το 70% των παγκόσμιων συναλλαγών.

Από τα προαναφερθέντα συνάγεται αφενός, ότι ο ρόλος των Copa και Cogeca στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών του αμπελοοινικού τομέα, είναι καθοριστικός και κρίσιμος, αφετέρου ότι η συμμετοχή των εθνικών αντιπροσωπειών των συνεταιρισμών στις Copa Cogeca, είναι άκρως απαραίτητη προκειμένου οι εθνικές θέσεις να συνδιαμορφώνουν τις πολιτικές επιδιώξεις των Copa και Cogeca.

Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι κατά το διάστημα της ελληνικής εκπροσώπησης των οινοποιητικών συνεταιρισμών μέσω της ΚΕΟΣΟΕ από το 1981 έως και το 2016 στις Copa και Cogeca, πλήθος εθνικών παρεμβάσεων αποτέλεσαν θέσεις των Copa και Cogeca προς το συμφέρον των Ελλήνων αμπελοκαλλιεργητών και των οινοποιητικών συνεταιρισμών (αναθεωρήσεις ΚΑΠ, Ενιαία Ενίσχυση, Άδειες Φύτευσης, χρήση ζάχαρης, αναδιαρθρώσεις, αποστάξεις, κ.α.).

Μετά από τρία χρόνια απουσίας της ΚΕΟΣΟΕ από τα ευρωπαϊκά όργανα και από τις Copa και Cogeca, η ελληνική εκπροσώπηση του φορέα που υποκατέστησε την ΠΑΣΕΓΕΣ και την ΚΕΟΣΟΕ, είναι άκρως υποβαθμισμένη, αφού η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας «Οίνος» των Copa και Cogeca, είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Είναι γνωστό ότι τις θέσεις των Copa και Cogeca στα θέματα που συζητούνται στις Βρυξέλλες κυρίως με συνομιλητή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνδιαμορφώνουν οι εθνικές αντιπροσωπείες των συνεταιρισμών και δεδομένης της ελληνικής απουσίας να μην υπάρχει ελληνικό αποτύπωμα για κρίσιμα θέματα σήμερα, με προεξέχον αυτό της συζήτησης και των αποφάσεων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική που θα ισχύσει από το 2021.

Να τονισθεί ότι στον σημερινό ιδιωτικό φορέα που συμμετέχει στις συνεδριάσεις των Copa και Cogeca η συμμετοχή των οινοποιητικών συνεταιρισμών είναι άκρως περιορισμένη, με αποτέλεσμα να μην εκπροσωπείται ευρεία σύνθεση θέσεων και πολιτικών επιδιώξεων των οινοποιητικών συνεταιρισμών της χώρας.

Είναι πλέον επιτακτικό η πολιτική ηγεσία του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να προωθήσει την δημιουργία του θεσμοθετημένου κορυφαίου οργάνου εκπροσώπησης των συνεταιρισμών της χώρας, προκειμένου οι συνεταιρισμοί της Ελλάδας να παρεμβαίνουν στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων προς όφελος του αγροτικού χώρου. 

ΚΕΟΣΟΕ