Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Τιμή αναφοράς για φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Ισχύει για τους σταθμούς που τέθηκαν σε λειτουργία μέχρι και την 11η Δεκεμβρίου 2019.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72, παρ. 3 και παρ. 7 του ν.4602/2019, για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 με εγκατεστημένη ισχύ <= 1 MW ή σε κατ’ επάγγελμα αγρότες με εγκατεστημένη ισχύ < 500 kW, που τέθηκαν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι και την 11η Δεκεμβρίου 2019, η τιμή αναφοράς που διέπει τη σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης είναι 79,32 €/MWh.