Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Περισσότερες κυψέλες και περισσότεροι μελισσοκόμοι χάρη στη στήριξη της ΕΕ

Με την πάροδο των ετών, ο αριθμός των κυψελών και των μελισσοκόμων στην ΕΕ αυξάνεται, με αποτέλεσμα η παραγωγή μελιού της ΕΕ να έχει αυξηθεί κατά 16 % από το 2014 ως το 2018.

Αυτό είναι ένα από τα βασικά πορίσματα της έκθεσης σχετικά με την υλοποίηση των μελισσοκομικών προγραμμάτων της ΕΕ, την οποία δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο επίτροπος Γεωργίας, Γιάνους Βοϊτσιεχόφσκι, δήλωσε σχετικά: «Ο κλάδος της μελισσοκομίας είναι ζωτικής σημασίας για τη γεωργία και γενικότερα για τη βιοποικιλότητα. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τους μελισσοκόμους σε όλη την ΕΕ, και για τον λόγο αυτό στηρίζω πλήρως την αύξηση της ενωσιακής χρηματοδότησης για τα μελισσοκομικά προγράμματα της επόμενης 3ετίας από 120 εκατ. ευρώ σε 180 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της πρότασης της Επιτροπής για τον επόμενο γεωργικό προϋπολογισμό».

Η έκθεση παρέχει μια επισκόπηση του κλάδου και της υλοποίησης των μέτρων στήριξης που αναπτύχθηκαν μέσω των μελισσοκομικών προγραμμάτων της ΕΕ.

  • Στην ΕΕ υπάρχουν 17,5 εκατ. κυψέλες, τις οποίες διαχειρίζονται 650 000 μελισσοκόμοι που παρήγαγαν 280 000 τόνους μελιού το 2018. Η μελισσοκομία ασκείται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός μελιού παγκοσμίως.

Η ΕΕ συγχρηματοδοτεί μελισσοκομικά προγράμματα που σχεδιάζονται σε εθνικό επίπεδο σε συνεργασία με τον μελισσοκομικό κλάδο, αποσκοπώντας στη βελτίωση των συνθηκών του κλάδου και της εμπορίας των προϊόντων του. Τα προγράμματα είναι τριετούς διάρκειας κάθε φορά. Κατά την τριετία 2017-2019, η ενωσιακή χρηματοδότηση ανήλθε σε 36 εκατ. ευρώ και συμπληρώθηκε με εθνικούς πόρους ίσης αξίας. Για την περίοδο 2020-2022, η ετήσια συνεισφορά της ΕΕ αυξήθηκε από 36 εκατ. EUR σε 40 εκατ. EUR. Ο προϋπολογισμός που κατανέμεται στο κάθε κράτος μέλος βασίζεται στον αριθμό των κυψελών που κοινοποιούνται στην ΕΕ.

Το 2018, από τα οκτώ επιλέξιμα μέτρα για μελισσοκομικά προγράμματα, η τεχνική βοήθεια (για παράδειγμα καταρτίσεις, υποστήριξη για αγορά τεχνικού εξοπλισμού και στήριξη των νέων μελισσοκόμων) και η καταπολέμηση των εισβολέων των κυψελών έλαβαν συνδυαστικά το μεγαλύτερο μέρος της διαθέσιμης χρηματοδότησης, περίπου 60 %.

  • Η ανανέωση των κυψελών και η παροχή βοήθειας για τη διαχείριση της μετακίνησης των κυψελών κατά την περίοδο ανθοφορίας, συνδυαστικά αντιπροσώπευαν πάνω από το 30 % του προϋπολογισμού. Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν την εφαρμοσμένη έρευνα, τις αναλύσεις μελισσοκομικών προϊόντων, τη βελτίωση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς.

Όσον αφορά τις προτάσεις για την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2020, η Επιτροπή πρότεινε να συμπεριληφθούν τα μελισσοκομικά προγράμματα στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ. Τα σχέδια αυτά σχεδιάζονται σε εθνικό επίπεδο και καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο κάθε κράτος μέλος σκοπεύει να επιτύχει τους στόχους της ΚΓΠ. Έτσι θα αυξηθεί η προβολή του κλάδου της μελισσοκομίας και παράλληλα θα διασφαλιστεί η συμβολή του στους γενικούς στόχους της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένης της δράσης για το κλίμα.

Επίσης, τα προγράμματα θα καταστούν υποχρεωτικά για τα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλιστεί συνεχής υιοθέτηση και στήριξη.

Περισσότερες πληροφορίες

Έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των μελισσοκομικών προγραμμάτων

Το μέλι στην ΕΕ