Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 06 Νοεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέο παρατηρητήριο για την αγορά οίνου

Το νέο παρατηρητήριο της αμπελοοινικής αγοράς, που ξεκίνησε επίσημα σήμερα με μια εναρκτήρια συνάντηση, θα φέρει βραχυπρόθεσμη ανάλυση και μεγαλύτερη διαφάνεια σε έναν σημαντικό τομέα της γεωργίας της ΕΕ. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός οίνου στον κόσμο, που αντιπροσωπεύει το 65% της παγκόσμιας παραγωγής και το 70% των εξαγωγών.

Το παρατηρητήριο της αγοράς θα ενημερώνεται τακτικά με ένα ευρύ φάσμα δεδομένων της αγοράς, όπως οι τιμές, η παραγωγή και το εμπόριο. Η ανάλυση της αγοράς, οι βραχυπρόθεσμες εκθέσεις προοπτικών, οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές θα παρασχεθούν επίσης στον αμπελοοινικό τομέα. Τέλος, στο πλαίσιο του παρατηρητηρίου θα διοργανωθούν τακτικές συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου που θα απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες της αγοράς για να συζητήσουν την κατάσταση της αγοράς.

Το παρατηρητήριο καλύπτει όλους τους τύπους κρασιού - κόκκινου, λευκού, ροζέ - καθώς και τους οίνους που προστατεύονται από τα καθεστώτα γεωγραφικών ενδείξεων: προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) και προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ).

Παρατηρητήρια υπάρχουν ήδη για τις καλλιέργειες , τη ζάχαρη , το κρέας και το γάλα. Η τελευταία, για τον τομέα των οπωροκηπευτικών , εγκαινιάστηκε στις 18 Οκτωβρίου 2019. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδίασε τα εν λόγω παρατηρητήρια για να βοηθήσει τον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα την αστάθεια της αγοράς και να εξασφαλίσει περισσότερη διαφάνεια.