Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 09 Οκτωβρίου 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

COP25: Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα στο Σαντιάγο της Χιλής

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τη θέση της ΕΕ – Τα συμπεράσματα ενόψει της Συνόδου, 2-13 Δεκεμβρίου.

Το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα σχετικά με τις προετοιμασίες της ΕΕ για τις συνεδριάσεις της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) που θα πραγματοποιηθούν στο Σαντιάγο της Χιλής (2-13 Δεκεμβρίου 2019).

Η πρόσφατη σύνοδος κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα συνέβαλε στο να στραφούν η πολιτική προσοχή και ο δημόσιος έλεγχος στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Το Συμβούλιο τονίζει ότι είναι τώρα ακόμη πιο σημαντικό να εργαστούμε σκληρά ώστε η COP25 να στεφθεί με επιτυχία και να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα.

Οι προτεραιότητες της ΕΕ για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις στο Σαντιάγο περιλαμβάνουν:

  • ολοκλήρωση των κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του μηχανισμού οικειοθελούς συνεργασίας της Συμφωνίας των Παρισίων (άρθρο 6),
  • ολοκλήρωση της δεύτερης επανεξέτασης του Διεθνούς Μηχανισμού της Βαρσοβίας για τις απώλειες και τις ζημίες,
  • ολοκλήρωση της επανεξέτασης του προγράμματος εργασίας της Λίμα για την ισότητα των φύλων, και
  • προώθηση των τεχνικών εργασιών σχετικά με τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο του Πλαισίου Ενισχυμένης Διαφάνειας.

Τα συμπεράσματα περιγράφουν τη θέση της ΕΕ σχετικά με αυτούς τους στόχους και δίνουν ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα σχετικά με την επείγουσα ανάγκη για ενισχυμένη παγκόσμια δράση, τη σταθερή δέσμευση της ΕΕ για την πολυμερή διαδικασία και το επίπεδο φιλοδοξίας της.

Το Συμβούλιο εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην επιδείνωση της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων και οικοσυστημάτων παγκοσμίως, καθώς και για τις εκθέσεις του ΟΗΕ οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι οι εθνικά καθορισμένες συνεισφορές τις οποίες υπέβαλαν τα συμβαλλόμενα μέρη και η εξέλιξη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου υπολείπονται κατά πολύ των προϋποθέσεων για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων. Αναγνωρίζει τις έντονες εκκλήσεις της κοινωνίας και των πολιτών, ιδίως της νεολαίας, για εντατικότερη δράση και μεγαλύτερη φιλοδοξία.

Επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η παγκόσμια δράση για το κλίμα. Τονίζει ότι η ΕΕ εξακολουθεί να αποσυνδέει με επιτυχία την οικονομική της ανάπτυξη από τις εκπομπές της - από το 1990 έως το 2017, η οικονομία της ΕΕ αυξήθηκε κατά 58%, ενώ οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά 22%. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρόκειται συνεπώς να υπερκαλύψουν τον στόχο ο οποίος συνίσταται σε μείωση των αερίων θερμοκηπίου κατά 20% εντός της ΕΕ έως το 2020, χάρη στα μέτρα που προβλέπονται στη δέσμη της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2020.

Το 2014 η ΕΕ δεσμεύτηκε να μειώσει τις εγχώριες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, έως το 2030, κατά τουλάχιστον 40% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, ως συμβολή στη Συμφωνία των Παρισίων. Η ΕΕ είναι η πρώτη μεγάλη παγκόσμια οικονομία που θα κόψει το νήμα της πράσινης μετάβασης και θα δείξει τον δρόμο για την υλοποίηση της Συμφωνίας των Παρισίων, θεσπίζοντας από τώρα ένα φιλόδοξο, δεσμευτικό, νομοθετικό πλαίσιο για να τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

Ο στόχος της ΕΕ όσον αφορά το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με ορίζοντα το 2030 έχει καθοριστεί σε τουλάχιστον 32% και ο στόχος ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον στο 32,5%, ενώ οι δύο στόχοι στηρίζονται σε ένα αξιόπιστο σύστημα διακυβέρνησης. Οι στόχοι αυτοί συνεπάγονται μεγαλύτερες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου απ’ ό,τι προβλεπόταν προηγουμένως.

Η ΕΕ εξετάζει επί του παρόντος τον τρόπο για να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα. Το Συμβούλιο τονίζει ότι είναι σημαντικός ένας ευρύς, ανοικτός σε όλους και διεξοδικός κοινωνικός διάλογος στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της.

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ολοκληρώσει τις κατευθυντήριες γραμμές του όσον αφορά το όραμα της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα, πριν από το τέλος του 2019, με σκοπό να εγκριθεί και να υποβληθεί η μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ στη UNFCCC στις αρχές του 2020. Καλεί επίσης τα άλλα μέρη της Συμφωνίας των Παρισίων να υποβάλουν τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές τους σύμφωνα με τους μακροπρόθεσμους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων, έως το 2020.