Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

3,26 εκατ. ευρώ σε 3.120 δικαιούχους

Στις 14/10/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 3.262.988,60 €.

Οι πληρωμές αφορούν στο πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας, στους νέους αγρότες, σε ελαιουργικούς φορείς, αναδιάρθρωση αμπελώνων, ομάδες τοπικής δράσης leader, μελισσοκομικά προγράμματα, επιχειρησιακά προγράμματα φρούτων κ. ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.