Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 30 Οκτώβριος 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πρόσληψη τυροκόμου στην ΑΜΦΙΓΑΛ

Η μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης γάλακτος ΑΜΦΙΓΑΛ ΑΕ προτίθεται να προχωρήσει στην άμεση πρόσληψη νέας-νέου τυροκόμου, για μόνιμη απασχόληση στην Κεχρινιά Αμφιλοχίας.

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Γαλακτομίας - Τυροκομίας

Πληροφορίες: ΑΜΦΙΓΑΛ Α.Ε. Κεχρινιά Αμφιλοχίας  τηλ. 2642.0.71500

Αποστολή Βιογραφικών: info@amfigal.com.gr