Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 04 Οκτωβρίου 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Εμβολιασμοί κόκκινων αλεπούδων

Η υπουργική απόφαση με τις περιοχές εμβολιασμού – Τμήμα της Αιτωλοακαρνανίας και φέτος στο πρόγραμμα πρόληψης της Λύσσας.

 

Με σημερινή υπουργική απόφαση ορίστηκαν οι  Περιφερειακές Ενότητες της χώρας στις οποίες θα διενεργηθεί το πρόγραµµα του δια του στόµατος εµβολιασµού των αλεπούδων κατά της λύσσας το φθινόπωρο του 2019.

Οι παραπάνω Περιφερειακές ενότητες φαίνονται στον Πίνακα και τον Χάρτη  (επισηµασµένες µε χρώµα περιοχές) και είναι οι ΠΕ Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Ηµαθίας, Πιερίας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Άρτας, Ροδόπης, Ξάνθης, Έβρου, Καβάλας, ∆ράµας και οι περιοχές των ΠΕ Ευρυτανίας, Πρεβέζης και Αιτωλοακαρνανίας που βρίσκονται σε ακτίνα 50km γύρω από εντοπισµένα κρούσµατα Λύσσας.

Η συνολική έκταση που θα διενεργηθούν εναέριοι εµβολιασµοί εκτιµάται ότι θα είναι περίπου 60.477,34 km2.

Εκτός από τις περιφερειακές ενότητες που απεικονίζονται στον χάρτη και αναφέρονται στον πίνακα, ο αντιλυσσικός εµβολιασµός επεκτείνεται κατά περίπτωση σε απόσταση - ακτίνας πενήντα (50) χιλιοµέτρων γύρω από το σηµείο εντοπισµού των νέων θετικών κρουσµάτων, εφόσον αυτές οι περιοχές δεν περιλαµβάνονται ήδη στην καθορισµένη, µε την παρούσα απόφαση, περιοχή εµβολιασµού.

Ο εµβολιασµός θα πραγµατοποιηθεί µε δολώµατα φέροντα εµβόλιο κατά της λύσσας και η διασπορά τους θα γίνει µε τη ρίψη από αέρος.

Υπολογίζεται η διασπορά 25 δολωµάτων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο επιφάνειας (τουλάχιστον >20 δολώµατα/km2).

Εµβολιασµός δε θα διενεργηθεί σε κατοικηµένες αστικές και περιαστικές περιοχές, µεγάλα οδικά δίκτυα, λίµνες.

Η εποπτεία του προγράµµατος εµβολιασµού των κόκκινων αλεπούδων διενεργείται σε καθηµερινή βάση κατά την διάρκεια της εµβολιακής καµπάνιας από υπαλλήλους του Τµήµατος Ζωοανθρωπονόσων της ∆ιεύθυνσης Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ και µε τη συνδροµή των αρµόδιων Κτηνιατρικών Αρχών των περιοχών όπου διενεργείται ο εµβολιασµός ή όπου εδρεύουν οι αερολέσχες εκκίνησης των αεροσκαφών.