Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέα πληρωμή 1,33 εκατ. ευρώ

Από τις 23/09/2019 έως τις 24/09/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.334.268,92 €.

Συνολικά πληρώθηκαν 156 δικαιούχοι, για τη συμμετοχή τους σε μέτρα και δράσεις, όπως η προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες, αναδιάρθρωση αμπελώνων, μακροχρόνια παύση γαιών, ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, σε μελισσοκομικά προγράμματα, σε δραστηριότητες ελαιουργικών φορέων κ.ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.