Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Μείωση εθνικών εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων

Oι ευρωβουλευτές ψηφίζουν για τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων που μπορεί να προκαλούν από αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις, μέχρι την όξινη βροχή.

Η νέα οδηγία, που έχει ήδη συμφωνηθεί ανεπίσημα, μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών μελών, ζητά τη μείωση των εκπομπών των πέντε βασικών ατμοσφαιρικών ρύπων, μέχρι το 2030.

“Αυτή είναι μια επείγουσα κρίση για τη δημόσια υγεία. Αναμένουμε ότι μεταξύ 2020 και 2030 θα βελτιώσουμε την ανθρώπινη υγεία κατά 50%. Αυτό σημαίνει, ότι 200 χιλιάδες άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν θα χάνουν πρόωρα τη ζωή τους”, δήλωσε η εισηγήτρια Τζούλι Γκίρλινγκ (Μεταρρυθμιστές, Βρετανία), μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή Περιβάλλοντος του ΕΚ.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν μειωθεί σημαντικά οι εκπομπές αερίων στις περισσότερες χώρες, ωστόσο η ρύπανση του αέρα εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για περισσότερους από 400 χιλιάδες θανάτους τον χρόνο, στην Ευρώπη.

Οι 5 ατμοσφαιρικοί ρύποι που καλύπτονται από την οδηγία Οι βασικές πηγές Επιπτώσεις Μείωση των εκπομπών μέχρι το 2030 (σε σύγκριση με το 2005)
Οξείδια του αζώτου (NOx) Αυτοκίνητα, φορτηγά, σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος, όξινη βροχή, ευτροφισμός -63%
Πτητικές οργανικές ενώσεις πλην μεθανίου (NMVOC) Επιστρώσεις, χρώματα, χρήση διαλυτών, χημικές βιομηχανίες και βιομηχανίες τροφίμων, εκτύπωση Βασικό στοιχείο στη διαμόρφωση του εδάφους ή του “κακού”όζοντος που βλάπτει τους ανθρώπινους πνεύμονες -40%
Αμμωνία (ΝΗ3) Γεωργία: λιπάσματα,κτηνοτροφικές μονάδες Συμβάλλει στην οξίνιση, στον ευτροφισμό του εδάφους και στο σχηματισμό όζοντος σε επίπεδο εδάφους -19%
Διοξείδιο του θείου (SO2) Θέρμανση και ρεύμα Συμβάλλει στο σχηματισμό αιωρούμενων σωματιδίων και της όξινης βροχής -79%
Τα λεπτά σωματίδια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα (ΑΣ 2,5) Από την καύση άνθρακα και ξύλου, από τις οδικές μεταφορές, από τα εργοστάσια και τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικές και καρδιαγγειακές νόσους αλλά και καρκίνο του πνεύμονα -49%