Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2019 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

«Ενεργειακή Ένωση», για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να ηγείται της παγκόσμιας μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής. Τι "έδειξε" το ευρωβαρόμετρο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ανακοίνωση που επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ να επιταχύνει τις πολιτικές της για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της.

Προετοιμάζοντας τη Διάσκεψη Κορυφής για το Κλίμα από τη Γενική Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη στις 23 Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόταν στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας δράσης για το κλίμα και διαπραγματεύθηκε ένα διεθνές πλαίσιο χωρίς αποκλεισμούς για να ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή, με ενότητα, ταχύτητα και αποφασιστικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη μεγάλη οικονομία που θέτει σε εφαρμογή ένα νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για την εκπλήρωση των δεσμεύσεών της στο πλαίσιο της συμφωνίας των Παρισίων και επιτυχώς μεταβαίνει προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών με στόχο την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Η φιλόδοξη δράση για το κλίμα έχει ισχυρή δημοκρατική στήριξη.

Σύμφωνα με το τελευταίο ειδικό ευρωβαρόμετρο για την κλιματική αλλαγή, που δημοσιεύθηκε σήμερα, το 93% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η αλλαγή του κλίματος αποτελεί σοβαρό πρόβλημα.

Επιπλέον, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στην πολυμερή δράση που βασίζεται στην επιστήμη και προετοιμάζονται ενεργά να κοινοποιήσουν μέχρι τις αρχές του 2020 μια μακροπρόθεσμη στρατηγική με στόχο την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, όπως προτείνει η Επιτροπή.

Η Επιτροπή παρουσίασε το όραμά της για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία το Νοέμβριο του 2018 και η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών ενέκρινε αυτό το όραμα τον Ιούνιο του 2019.

Ιστορικό

Η ΕΕ εξακολουθεί να εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της:

Η ΕΕ διαθέτει το πιο ολοκληρωμένο και φιλόδοξο νομοθετικό πλαίσιο για την κλιματική δράση και επιτυχώς μεταβαίνει προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών με στόχο την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050 - από το 1990 έως το 2017 οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά 23% ενώ η οικονομία αυξήθηκε κατά 58%.

Η ΕΕ έχει ήδη επιτύχει τον στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και έχει ολοκληρώσει το μοναδικό δεσμευτικό νομοθετικό πλαίσιο που θα μας επιτρέψει να υπερβούμε τους κλιματικούς στόχους για το 2030. Ταυτόχρονα, η στρατηγική προσαρμογής της ΕΕ ενθάρρυνε τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δράσεις προσαρμογής από το 2013.

Έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι οι εκπομπές μας αντιπροσωπεύουν μόνο το 9% περίπου του παγκόσμιου συνόλου, η ΕΕ συνεχίζει να συνεργάζεται, οικονομικά και τεχνικά, με όλες τις χώρες εταίρους. Η ΕΕ παραμένει ο κυριότερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας παγκοσμίως και ο μεγαλύτερος χορηγός χρηματοδότησης για το κλίμα στον κόσμο.

Παρέχοντας πάνω από το 40% της παγκόσμιας δημόσιας χρηματοδότησης για το κλίμα, η συνεισφορά της ΕΕ και των κρατών μελών της έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2013 και υπερβαίνει τα 20 δισ. ευρώ ετησίως.

Το Ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι το 93% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα «σοβαρό πρόβλημα» και το 79% το βλέπει ως ένα «πολύ σοβαρό πρόβλημα». Σε σύγκριση με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο του 2017, η κλιματική αλλαγή ξεπέρασε τη διεθνή τρομοκρατία θεωρώντας το δεύτερο σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος μετά από την φτώχεια, την πείνα και την έλλειψη πόσιμου νερού.

Το ποσοστό των ευρωπαίων πολιτών που έχουν αναλάβει προσωπική δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής έχει αυξηθεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ σε μέσο όρο σε ολόκληρη την ΕΕ που υπερβαίνει τους εννέα στους δέκα πολίτες (93%).

Τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου δείχνουν επίσης ότι οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν ανάγκη να ενισχύσουν τους δικούς τους στόχους για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (92%) και να δώσουν περισσότερη δημόσια χρηματοδότηση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (84%). Η ισχυρή πλειοψηφία των Ευρωπαίων (72%) πιστεύει ότι η μείωση των εισαγωγών ενέργειας θα έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια και το 92% πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει την πρόσβαση στην ενέργεια για όλους τους πολίτες της ΕΕ.