Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Μαρτίου – Απριλίου 2019

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Μαρτίου 2019. Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Απριλίου 2019.

 

Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 4.000 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 3.898,78 € (30% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Απρίλιο).

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, με την πληρωμή της παραγωγής του Απριλίου 2019 θα παρακρατηθεί το τιμολόγιο λειτουργικών δαπανών ΔΑΠΕΕΠ του 3ου 3μήνου 2018.