Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις, Επικαιρότητα

Μηλοειδή: επεμβάσεις προστασίας απ’ την καρπόκαψα

Τεχνικό Δελτίο με χρήσιμες συμβουλές για τους παραγωγούς στις πεδινές περιοχές Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλλονιάς και Ιθάκης από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας.

Διαπιστώσεις: Έναρξη 2ης πτήσης Ξεκίνησε στις πεδινές περιοχές η 2 η πτήση του εντόμου την 10η Ιουνίου. Η έναρξη των εκκολάψεων αναμένεται στις 18 Ιουνίου. Το 25%, 50%, 75% και 90% των εκκολάψεων αναμένονται στις 23, 26, 30 Ιουνίου και 5 Ιουλίου, αντίστοιχα. Το διάστημα από τις 18/06 έως την 20/7, είναι το εκτιμώμενο μέγιστο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, που θα βρίσκονται αυγά και προνύμφες της 2ης γενεάς στους πεδινούς δενδρώνες.

Συστάσεις: Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το παράθυρο εφαρμογών εντομοκτόνων ενάντια στα αυγά και στις προνύμφες της καρπόκαψας η εμφάνιση των οποίων θα είναι κλιμακωτή και σύμφωνα με τις εκκολάψεις, συνιστάται να κυμαίνεται από τις 18/6 έως και την 30/6.

Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων. Ο αριθμός των εφαρμογών εξαρτάται από την ένταση της τρέχουσας προσβολής, το ιστορικό προσβολών του δενδρώνα καθώς και από τον τρόπο δράσης (ωοκτόνο/προνυμφοκτόνο) και την υπολειμματική διάρκεια του επιλεχθέντος εντομοκτόνου. Στην εφαρμογή να προτιμηθεί εντομοκτόνο από διαφορετική ομάδα ανθεκτικότητας από την προηγούμενη γενεά.

Προκειμένου να προστατευθούν τα ωφέλιμα, συνιστάται τα πυρεθρινοειδή να χρησιμοποιηθούν μόνο 1 φορά.

Η προσθήκη θερινού λαδιού στο διάλυμα του εντομοκτόνου βελτιώνει την κάλυψη, καταστέλλει την εκκόλαψη των αυγών και βοηθάει επίσης στην αντιμετώπιση των ακάρεων.

Η χρήση του λαδιού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ετικέτα για να αποφευχθούν προβλήματα συμβατικότητας με άλλα φυτοπροστατευτικά και φυτοτοξικότητας σε υψηλές θερμοκρασίες. Όπου παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα από εξάρσεις δευτερογενών εχθρών όπως φυλλορύκτες, αφίδες η κοκκοειδή καθώς και για τον τετράνυχο να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

Από τις λίστες με τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα έκδοση 12/03/2019 σύμφωνα με τις οδηγίες του γεωπόνου για την επιλογή φυτοπροστατευτικών, δοσολογίας και μεσοδιαστήματος εφαρμογής:

Εντομοκτόνα-Ακαρεοκτόνα για τα Μηλοειδή 

Μυκητοκτόνα για τα Μηλοειδή