Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις, Επικαιρότητα

Αντιμετωπίστε τον περονόσπορο και το ωίδιο στο αμπέλι

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απ’ το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

 

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Οι κατά τόπους βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες ευνοούν την ανάπτυξη δευτερογενών μολύνσεων. Οι περισσότερες ποικιλίες βρίσκονται σε ευαίσθητο στάδιο.

Αρχικά συμπτώματα μολύνσεων («λαδιές») εμφανίστηκαν σποραδικά σε εστίες. Περισσότερα και εντονότερα συμπτώματα προβλέπεται να εμφανιστούν τις επόμενες ημέρες. Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη εάν διαπιστωθεί η πρώτη ένδειξη συμπτωμάτων, δηλαδή κηλίδες λαδιού ή επάνθιση.

Ελέγξτε μία εβδομάδα μετά την επέμβαση για να δείτε εάν σταμάτησε η ανάπτυξη του μύκητα. Καιρός δροσερός, υγρός και ομιχλώδης διατηρεί την ασθένεια. Καλλιεργητικά μέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα στον αμπελώνα και συντελούν στο ταχύτερο στέγνωμα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά, συμβάλουν καθοριστικά στον περιορισμό της σοβαρότητας της ασθένειας.

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): Ametocradin (3), Ametoctradin + Dimethomorph (3), Ametoctradin (3), Ametoctradin + Metiram (3), Amisulbrom (2), Amisulbrom + Folpet (2), Azoxystrobin (2), Benalaxyl + Copper oxychloride (3), Benalaxyl + Copper oxychloride + Copper hydroxide (2), Benalaxyl-M + Mancozeb (3), Benthiavalicarb + tribasic copper sulfate (3), Benthiavalicarb-isopropyl + Folpet (3), Benthiavalicarbisopropyl + Mancozeb (3), Bordeaux mixture (3), Bordeaux mixture + Cymoxanil (2), Copper hydroxide (4), Copper hydroxide + Cymoxanil (4), Copper oxychloride (2-3), Copper oxychloride + Cymoxanil + Fosetyl (3-4), Copper oxychloride + Mancozeb (3), Copper oxychloride + Metalaxyl (3), Copper oxychloride + Iprovalicarb (4), Cos-oga (8), Cymoxanil (3), Cymoxanil + Famoxadone (3), Cymoxanil + Folpet + Fosetyl (3), Cymoxanil + Folpet (6), Cymoxanil + Mancozeb (4), Cymoxanil + Zoxamide (3), Dimethomorph (4), Dimethomorph + Dithianon (3), Dimethomorph + Folpet (3), Dimethomorph + Mancozeb (4), Dimethomorph + Metiram (3), Dimethomorph + Pyraclostrobin (3), Dimethomorph + Pyraclostrobin (3), Dithianon + Potassium phosphonates (4), Famoxadone + Mancozeb (3), Fenamidone + Fosetyl (2), Fluopicolide + Fosetyl (2), Folpet (4), Folpet + Triadimenol (2), Folpet + Metalaxyl (4), Fosetyl (4), Fosetyl + Tribasic copper sulfate (4), Fosetyl + Mancozeb (3), Iprovalicarb + Mancozeb (3), Mancozeb (3-4), Mancozeb + Metalaxyl (4), Mancozeb + Metalaxyl-m (4), Mancozeb + Mandipropamid (2), Mancozeb + Zoxamide (4), Mandipropamid (3), Metiram (3), Potassium phosphonates (5), Tribasic copper sulfate (2), Tribasic copper sulfate + Zoxamide (8), Valifenalate + Copper oxychloride + Copper hydroxide (2), Zoxamide + Dimethomorph (3), Zoxamide + Mandipropamid (3).

ΩΙΔΙΟ

Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες δημιούργησαν ευνοϊκό περιβάλλον ανάπτυξης του ωιδίου σε όλες τις περιοχές. Επίσης, οι περισσότερες ποικιλίες βρίσκονται σε ευαίσθητο στάδιο. Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας της καλλιέργειας με προστατευτικά – θεραπευτικά μυκητοκτόνα.

Συστήνεται στους αμπελουργούς να επισκοπούν τον αμπελώνα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και να ελέγχουν φύλλα και βότρεις.

Καταμετρείστε και καταγράψετε τον συνολικό αριθμό θέσεων προσβολής, το ποσοστό των προσβεβλημένων πρέμνων και μια περισσότερο υποκειμενική παρατήρηση της έντασης της προσβολής.

Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη όταν διαπιστωθεί αύξηση του ποσοστού των προσβεβλημένων πρέμνων πάνω από 10%, με ταυτόχρονη ύπαρξη τουλάχιστον 20 θέσεων προσβολής. Ελέγξτε μία εβδομάδα μετά την επέμβαση για να διαπιστώσετε εάν σταμάτησε η ανάπτυξη του μύκητα.

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): Ampelomyces quisqualis (12), Azoxystrobin (3), Azoxystrobin + Tebuconazole (2), Boscalid + Kresoxim-methyl (3), Bupirimate (4), Bupirimate + Tebuconazole (3), Cyflufenamid (2), Cyflufenamid + Difenoconazole (2), Cyproconazole (4), Difenoconazole (4), Dimethomorph + Pyraclostrobin (3), Fenbuconazole (4), Fluxapyroxad (3), Folpet + Triadimenol (2), Kresoxim-methyl (3), Laminarin (10), Meptyldinocap (4), Metrafenone (3), Myclobutanil (3), Myclobutanil + Quinoxyfen (3), Penconazole (2-3), Potassium hydrogen carbonate (8), Propineb + Triadimenol (2), Proquinazid (3), potassium hydrogen carbonate (6), Pyriofenone (2), Spiroxamine (3), Sulphur (8), Sulphur + Copper oxychloride (4), Tebuconazole (3), Tetraconazole (2), Triadimenol (2), Trifloxystrobin (3).

Συνιστάται η επιλογή σκευασμάτων με ταυτόχρονη δράση σε Περονόσπορο – Ωίδιο.

Κατά την επιλογή του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο και χρόνο εφαρμογής. Για την επιλογή του κατάλληλου Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στο ακόλουθο link, επιλέγοντας καλλιέργεια και παθογόνο: http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx

  • Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  • Να τηρείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και να λαμβάνεται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του χρήστη.
  • Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακίδια, σακούλες) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.