Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 16 Απριλίου 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

5,4 εκατ. ευρώ σε 12.969 δικαιούχους

Από τις 12/04/2019 έως τις 15/04/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 5.417.668,73 €.

 

Από το παραπάνω ποσό πληρώθηκε το μέτρο της απονιτροποίησης σε 311 παραγωγούς, με 1.368.487,42 ευρώ. Επίσης, για το μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης πληρώθηκαν 11.840 δικαιούχοι με 2.241.021,81 ευρώ.

Οι υπόλοιπες πληρωμές αφορούν σε νέους αγρότες, βιολογική γεωργία και βιολογική κτηνοτροφία, υπόλοιπα ενιαίας ενίσχυσης, διανομή γάλακτος και άλλα μέτρα του ΠΑΑ.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.