Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Νέα πληρωμή στα φωτοβολταϊκά

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Δεκεμβρίου 2018 – Ιανουαρίου 2019

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκληρώνει την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Δεκεμβρίου 2018. Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιανουαρίου 2019.

Με τις νέες εντολές θα εξοφληθούν 6.100 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 2.700,06 € (46% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιανουάριο).