Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 24 Ιανουάριος 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πληρωμές 2,85 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 22/01/2019 έως τις 23/01/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.858.129,71 €.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων είναι 719 παραγωγοί και οι πληρωμές αφορούν σε διάφορες δράσεις και μέτρα του ΠΑΑ, όπως Βιολογική Κτηνοτροφία και Βιολογική Γεωργία, Νιτρορύπανση, προώθηση προϊόντων σε τρίτες χώρες, ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού κ.α.

Αναλυτικά το αρχείο πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.