Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Παράταση υποβολής δηλώσεων παραγωγής οίνων - εμπορίας - επεξεργασίας

Σε περιπτώσεις για τις οποίες για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατόν να εισαχθούν δεδομένα στην ηλεκτρονική εφαρμογή, προβλέπεται η συμπληρωματική κατάθεση, έντυπων δηλώσεων.

Το τμήμα αμπέλου οίνου και αλκοολούχων ποτών του ΥπΑΑΤ αντιλαμβανόμενο τις λειτουργικές δυσκολίες κατά την καταχώρηση δεδομένων στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων Παραγωγής, αποφάσισε το σύστημα να παραμείνει ανοιχτό μέχρι την 25η Ιανουαρίου 2019 για τις δηλώσεις Εμπορίας, Επεξεργασίας και μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2019 για τις δηλώσεις Παραγωγής.