Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 21 Ιανουάριος 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ένταξη αγροτών στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων

Τη δυνατότητα να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων με τζίρο έως 10.000 ευρώ, που προβλέπει απαλλαγή από τον ΦΠΑ, έχουν αγρότες, νέοι επαγγελματίες και επιτηδευματίες, οι οποίοι κάνουν έναρξη εργασιών.

Διευκρινήσεις για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων δίνεται με εγκύκλιο του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργου Πιτσιλή. Σε αυτή επισημαίνεται όμως, ότι στην περίπτωση που γίνει - εντός του φορολογικού έτους - υπέρβαση του ορίου των 10.000 ευρώ, τότε υποχρεωτικά γίνεται μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι οι υποκείμενοι, που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων, δεν ασκούν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους, δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ και στα λογιστικά αρχεία (στοιχεία) που εκδίδουν υποχρεούνται να αναγράφουν σε αυτά την ένδειξη «χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας - απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων άρθρο 39 ν. 2859/2000».

Οι βασικές αλλαγές που επέρχονται στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων είναι: 

  • Ως προς τον προσδιορισμό των ορίου των 10.000 ευρώ, που αποτελεί το κριτήριο για την υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων, με σαφήνεια ορίζεται ότι για το προσδιορισμό της αξίας των 10.000 ευρώ δεν λαμβάνονται υπόψη οι μεταβιβάσεις ενσώματων ή άυλων αγαθών επένδυσης, καθώς και οι απαλλασσόμενες πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης
  • Προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής των υποκειμένων στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων από την έναρξη των εργασιών τους
  • Η υπέρβαση του ορίου των 10.000 ευρώ εντός του φορολογικού έτους καθιστά υποχρεωτική τη μετάταξη των υποκειμένων στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ εντός του φορολογικού έτους
  • Σε περίπτωση προαιρετικής ένταξης στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων, δεν υφίσταται υποχρέωση παραμονής για δύο έτη στο εν λόγω καθεστώς

Ανάμεσα στα παραδείγματα που παρατίθενται στην εγκύκλιο είναι και αυτό των νέων αγροτών, στο οποίο αναφέρεται: Νέος αγρότης κάνει έναρξη εργασιών, την 1.4.2019. Από την ημερομηνία αυτή μπορεί να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων (άρθρο 39).

Δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιο ΕΔΩ.