Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 04 Δεκεμβρίου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Έρευνα για δημιουργία νέων ποικιλιών φυτικών ειδών

Με υπουργική απόφαση, που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Ν. Αντώνογλου και δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια, εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.500.000 ευρώ, για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Γεωργικής Έρευνας για τη δημιουργία νέων ποικιλιών φυτικών ειδών, πενταετούς διάρκειας, (2019-2023) ποσού 300.000 ευρώ για κάθε έτος, το οποίο θα ανατεθεί στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε:

1. Η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.500.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Γεωργικής Έρευνας για τη δημιουργία νέων ποικιλιών φυτικών ειδών, πενταετούς διάρκειας, (2019-2023), ποσού 300.000,00 ευρώ για κάθε έτος, για τα παρακάτω καλλιεργούμενα φυτικά είδη: άμπελος, βαμβάκι, βερικοκιά, βρώμη, ελιά, καρυδιά, κερασιά, κριθάρι, λαθούρι (Lathyrus sativus), λεμονιά, μηδική, μηλιά, πορτοκαλιά, ρεβίθι, ρίγανη, σίτος σκληρός, συκιά, τομάτα, τσάι του βουνού, υβρίδιο λεμονιά, φασόλι όσπριο, χαμομήλι. Το έργο για κάθε φυτικό είδος αποτελεί μέρος του Ειδικού Προγράμματος.

2. Το εν λόγω πρόγραμμα θα ανατεθεί προς υλοποίηση στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την υπογραφή σχετικής σύμβασης μεταξύ του ΥπΑΑΤ και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 1564/1985 (τ.Α΄ ΦΕΚ164΄/26-9-1985). Η Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥπΑΑΤ, ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο υλοποίησης του Προγράμματος και η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τις πληρωμές.

3. Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Α΄ Παραρτήματος του Προϋπολογισμού του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας «Ειδικός Προϋπολογισμός Σποροπαραγωγής και Φυτωρίων» της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων, Φ100, Κ.Α.Ε. 0439, τα οικονομικά έτη 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023, 3 όπου θα προβλέπεται η πίστωση ποσού 300.000.00 ευρώ για κάθε έτος και θα καταβληθεί με έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων στον «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ», σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, με την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών.

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ.