Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

3,1 εκατ. ευρώ σε 1.393 παραγωγούς

Από τις 20/11/2018 έως τις 21/11/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 3.108.054,13 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούν κυρίως σε προγράμματα όπως η βιολογική γεωργία (διατήρηση και μετατροπή) και η βιολογική κτηνοτροφία (διατήρηση), οι γενετικοί πόροι, η βελτίωση στην παραγωγή και εμπορία μελιού, η ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού, οι ομάδες τοπικής δράσης leader και άλλες δράσεις του ΠΑΑ.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.