Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2018 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Μειώθηκαν οι εκμεταλλεύσεις με οπωροφόρα δένδρα

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της Έρευνας Οπωροφόρων (Μηλιές, Αχλαδιές, Ροδακινιές, Βερικοκιές, Κερασιές, Πορτοκαλιές, Λεμονιές, Μικρόκαρπα εσπεριδοειδή και Ελιές), έτους 2017.

Οι μεταβολές που παρατηρούνται στις εκμεταλλεύσεις και τις εκτάσεις, όπως προκύπτουν από την Έρευνα Οπωροφόρων, έτους 2017, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία από την Έρευνα Οπωροφόρων, έτους 2012, είναι οι εξής: 

Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ 

Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με οπωροφόρα στο σύνολο της Χώρας παρουσίασε μείωση σε όλα τα είδη δένδρων το 2017 συγκριτικά με το 2012.

Ειδικότερα:

 • Οι εκμεταλλεύσεις με μηλιές μειώθηκαν κατά 6,6% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με μηλιές ήταν 11.863 το 2017 και 12.697 το 2012,
 • Οι εκμεταλλεύσεις με αχλαδιές μειώθηκαν κατά 9,2% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με αχλαδιές ήταν 7.239 το 2017 και 7.973 το 2012,
 • Οι εκμεταλλεύσεις με ροδακινιές μειώθηκαν κατά 1,7% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με ροδακινιές ήταν 20.192 το 2017 και 20.550 το 2012,
 • Οι εκμεταλλεύσεις με βερικοκιές μειώθηκαν κατά 3,9% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με βερικοκιές ήταν 8.034 το 2017 και 8.362 το 2012,
 • Οι εκμεταλλεύσεις με κερασιές μειώθηκαν κατά 4,3% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με κερασιές ήταν 14.517 το 2017 και 15.162 το 2012,
 • Οι εκμεταλλεύσεις με πορτοκαλιές μειώθηκαν κατά 3,2% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με πορτοκαλιές ήταν 52.243 το 2017 και 53.982 το 2012,
 • Οι εκμεταλλεύσεις με λεμονιές μειώθηκαν κατά 4,6% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με λεμονιές ήταν 21.690 το 2017 και 22.724 το 2012,
 • Οι εκμεταλλεύσεις με μικρόκαρπα εσπεριδοειδή μειώθηκαν κατά 3,7% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με μικρόκαρπα εσπεριδοειδή ήταν 16.447 το 2017 και 17.070 το 2012,
 • Οι εκμεταλλεύσεις με ελιές μειώθηκαν κατά 3,4% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με ελιές ήταν 448.320 το 2017 και 463.889 το 2012.

Β. ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ

Οι εκτάσεις με οπωροφόρα στο σύνολο της χώρας παρουσίασαν αύξηση σε όλα τα είδη δένδρων το 2017 συγκριτικά με το 2012, εκτός από τις ελιές.

Ειδικότερα: 

 • Οι εκτάσεις με μηλιές αυξήθηκαν κατά 7,7% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Οι εκτάσεις με μηλιές ήταν 93.774 στρέμματα το 2017 και 87.036 στρέμματα το 2012,
 • οι εκτάσεις με αχλαδιές αυξήθηκαν κατά 2,9% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Οι εκτάσεις με αχλαδιές ήταν 33.043 στρέμματα το 2017 και 32.114 στρέμματα το 2012,
 • οι εκτάσεις με ροδακινιές αυξήθηκαν κατά 4,8% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Οι εκτάσεις με ροδακινιές ήταν 337.705 στρέμματα το 2017 και 322.297 στρέμματα το 2012,
 • οι εκτάσεις με βερικοκιές αυξήθηκαν κατά 5,0% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Οι εκτάσεις με βερικοκιές ήταν 49.027 στρέμματα το 2017 και 46.713 στρέμματα το 2012,
 • οι εκτάσεις με κερασιές αυξήθηκαν κατά 3,2% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Οι εκτάσεις με κερασιές ήταν 113.803 στρέμματα το 2017 και 110.300 στρέμματα το 2012,
 • οι εκτάσεις με πορτοκαλιές αυξήθηκαν κατά 6,5% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Οι εκτάσεις με πορτοκαλιές ήταν 287.837 στρέμματα το 2017 και 270.165 στρέμματα το 2012,
 • οι εκτάσεις με λεμονιές αυξήθηκαν κατά 8,3% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Οι εκτάσεις με λεμονιές ήταν 39.846 στρέμματα το 2017 και 36.784 στρέμματα το 2012,
 • οι εκτάσεις με μικρόκαρπα εσπεριδοειδή αυξήθηκαν κατά 11,9% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Οι εκτάσεις με μικρόκαρπα εσπεριδοειδή ήταν 64.644 στρέμματα το 2017 και 57.794 στρέμματα το 2012,
 • οι εκτάσεις με ελιές μειώθηκαν κατά 5,0% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Οι εκτάσεις με ελιές ήταν 6.706.794 στρέμματα το 2017 και 7.059.610 στρέμματα το 2012.

Γ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 

Ο αριθμός των οπωροφόρων δένδρων στο σύνολο της χώρας παρουσίασε αύξηση σε όλα τα είδη δένδρων το 2017 συγκριτικά με το 2012.

Ειδικότερα: 

 • οι μηλιές αυξήθηκαν κατά 42,8% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Ο αριθμός των δένδρων ήταν 11.932.272 το 2017 και 8.354.574 το 2012,
 • οι αχλαδιές αυξήθηκαν κατά 4,1% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Ο αριθμός των δένδρων ήταν 2.266.896 το 2017 και 2.177.585 το 2012,
 • οι ροδακινιές αυξήθηκαν κατά 7,2% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Ο αριθμός των δένδρων ήταν 15.891.643 το 2017 και 14.828.170 το 2012,
 • οι βερικοκιές αυξήθηκαν κατά 10,0% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Ο αριθμός των δένδρων ήταν 2.145.456 το 2017 και 1.951.096 το 2012,
 • οι κερασιές αυξήθηκαν κατά 35,4% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Ο αριθμός των δένδρων ήταν 4.522.419 το 2017 και 3.340.662 το 2012,
 • οι πορτοκαλιές αυξήθηκαν κατά 6,2% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Ο αριθμός των δένδρων ήταν 12.785.158 το 2017 και 12.041.603 το 2012,
 • οι λεμονιές αυξήθηκαν κατά 2,0% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Ο αριθμός των δένδρων ήταν 1.377.218 το 2017 και 1.350.782 το 2012,
 • τα μικρόκαρπα εσπεριδοειδή αυξήθηκαν κατά 10,5% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Ο αριθμός των δένδρων ήταν 3.092.580 το 2017 και 2.798.503 το 2012,
 • οι ελιές αυξήθηκαν κατά 8,3% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Ο αριθμός των δένδρων ήταν 127.089.904 το 2017 και 117.345.077 το 2012.

Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα της Έρευνας Οπωροφόρων, ο μέσος αριθμός δένδρων ανά στρέμμα παρουσίασε αύξηση στις μηλιές, αχλαδιές, ροδακινιές, βερικοκιές, κερασιές και ελιές. Στις πορτοκαλιές, λεμονιές και στα μικρόκαρπα εσπεριδοειδή ο μέσος αριθμός δένδρων ανά στρέμμα παρουσίασε μικρή μείωση.

Ε. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Οι μεγαλύτερες καλλιεργούμενες εκτάσεις και τα αντίστοιχα ποσοστά, κατά είδος οπωροφόρου, παρατηρούνται στις παρακάτω Περιφέρειες:

 • οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με μηλιές εντοπίζονται κυρίως στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (29.670 στρέμματα και αποτελούν το 31,6% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με μηλιές), Θεσσαλίας (28.798 στρέμματα και αποτελούν το 30,7% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με μηλιές) και Δυτικής Μακεδονίας (19.946 στρέμματα και αποτελούν το 21,3% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με μηλιές),
 • οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με αχλαδιές εντοπίζονται κυρίως στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (13.962 στρέμματα και αποτελούν το 42,3% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με αχλαδιές),
 • οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με ροδακινιές εντοπίζονται κυρίως στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (304.622 στρέμματα και αποτελούν το 90,2% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με ροδακινιές),
 • οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με βερικοκιές εντοπίζονται κυρίως στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (24.761 στρέμματα και αποτελούν το 50,5% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με βερικοκιές),
 • οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με κερασιές εντοπίζονται κυρίως στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (88.703 στρέμματα και αποτελούν το 77,9% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με κερασιές),
 • οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με πορτοκαλιές εντοπίζονται κυρίως στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (152.365 στρέμματα και αποτελούν το 52,9% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με πορτοκαλιές),
 • οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με λεμονιές εντοπίζονται κυρίως στις Περιφέρειες Πελοποννήσου (14.171 στρέμματα και αποτελούν το 35,6% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με λεμονιές) και Δυτικής Ελλάδας (12.379 στρέμματα και αποτελούν το 31,1% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με λεμονιές),
 • οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με μικρόκαρπα εσπεριδοειδή εντοπίζονται κυρίως στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (28.445 στρέμματα και αποτελούν το 44,0% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με μικρόκαρπα εσπεριδοειδή),
 • οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με ελιές εντοπίζονται κυρίως στις Περιφέρειες Πελοποννήσου (1.710.771 στρέμματα και αποτελούν το 25,5% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με ελιές) και Κρήτης (1.363.925 στρέμματα και αποτελούν το 20,3% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με ελιές).