Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Λήγει η προθεσμία για τις ενστάσεις στην τηλεπισκόπηση

Οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην Ένωση Αγρινίου για τεχνική υποστήριξη και πληροφόρηση.

Την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία που έχουν στη διάθεσή τους οι παραγωγοί προκειμένου να υποβάλλουν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων ελέγχων μέσω τηλεπισκόπησης στα πλαίσια της Βασικής Ενίσχυσης (BPS), σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει ανακοινώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζουμε ότι στην Ένωση Αγρινίου εντοπίσαμε τα προβλήματα επιλεξιμότητας αγροτεμαχίων και έγκαιρα, την περίοδο υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ, ενημερώσαμε τους παραγωγούς, οι οποίοι ταυτόχρονα υπέβαλαν σχετικές ενστάσεις, που εξετάστηκαν μάλιστα και εγκρίθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους. Και σε ότι αφορά την τηλεπισκόπιση, για όσες περιπτώσεις έπρεπε να υποβληθούν αιτήματα αλλαγής την περίοδο των δηλώσεων ΟΣΔΕ, με την απαραίτητη καθοδήγηση του Κέντρου Υποστήριξης Αγροτών και των στελεχών του ΚΥΔ της Ένωσης Αγρινίου, κατατέθηκαν τα αιτήματα.

Η τηλεπισκόπηση, ωστόσο, η δορυφορική παρακολούθηση των καλλιεργειών δηλαδή, συνεχίστηκε και την περίοδο μετά το ΟΣΔΕ. Για τα προβλήματα που εντοπίστηκαν από εκείνη την περίοδο και μετά, αλλά και για τις περιπτώσεις παραγωγών που για διάφορους λόγους δεν είχαν απευθυνθεί στην Ένωση Αγρινίου και δεν είχαν υποβάλει αιτήματα αλλαγής, το Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη των ενδιαφερομένων παραγωγών, ώστε χωρίς καθυστερήσεις και σφάλματα στη διαδικασία, να υποβληθούν οι ενστάσεις και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο απωλειών στις επιδοτήσεις.

Όσον αφορά την επιλεξιμότητα και την τηλεπισκόπηση, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι οι απεικονίσεις γίνονται στη βάση παλαιών χαρτών, αφού το υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει ανανεωθεί, παρά το γεγονός ότι ως κράτος μέλος της ΕΕ υπάρχει η υποχρέωση ανανέωσης ανά τριετία. Σε πολλές περιπτώσεις οι χάρτες ξεπερνούν σε παλαιότητα ακόμη και τα έξι χρόνια, γεγονός που καθιστά δύσκολη την τεκμηρίωση από την πλευρά των παραγωγών. Φυσικά, η κατάσταση αυτή έχει επιφέρει καταλογισμούς και πρόστιμα στη χώρα μας.

Σε κάθε περίπτωση οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στα κεντρικά μας γραφεία, στην οδό Παπαϊωάννου 23 στο Αγρίνιο.